Gempa Mag:2.2, 27-Feb-21 21:13:33 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 27-Feb-21 19:58:44 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 27-Feb-21 18:22:15 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 27-Feb-21 14:46:05 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 27-Feb-21 08:50:32 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 27-Feb-21 07:30:30 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Feb-21 01:28:17 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 26-Feb-21 23:30:25 WIB

 • 26 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 25-Feb-21 08:45:12 WIB

 • 25 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 23-Feb-21 13:17:15 WIB,

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Feb-21 07:00:04 WIB

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Feb-21 06:31:46 WIB

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 23-Feb-21 04:33:07 WIB

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 22-Feb-21 20:21:56 WIB

 • 22 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 22-Feb-21 03:59:18 WIB

 • 22 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 15-Feb-21 07:13:07 WIB

 • 15 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 15-Feb-21 00:17:50 WIB

 • 15 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.5, 14-Feb-21 23:04:25 WIB

 • 14 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 14-Feb-21 22:37:00 WIB

 • 14 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 14-Feb-21 03:13:05 WIB,

 • 14 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 13-Feb-21 03:40:27 WIB

 • 13 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 11-Feb-21 23:50:17 WIB,

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 11-Feb-21 21:05:32 WIB

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 11-Feb-21 20:31:27 WIB

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Feb-21 20:23:26 WIB,

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 11-Feb-21 11:40:11 WIB

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 11-Feb-21 07:44:55 WIB

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.8, 11-Feb-21 00:41:17 WIB

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 10-Feb-21 22:03:28 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 10-Feb-21 21:20:51 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 10-Feb-21 20:17:37 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 10-Feb-21 20:10:47 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 10-Feb-21 20:06:06 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Feb-21 05:24:41 WIB

 • 08 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Feb-21 04:08:03 WIB

 • 08 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Feb-21 19:07:43 WIB

 • 07 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 07-Feb-21 08:57:04 WIB

 • 07 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 07-Feb-21 08:57:04 WIB

 • 07 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 07-Feb-21 08:11:10 WIB

 • 07 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 05-Feb-21 07:31:00 WIB

 • 05 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 04-Feb-21 13:04:19 WIB

 • 04 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 03-Feb-21 16:15:09 WIB,

 • 03 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

empa Mag:3.8, 03-Feb-21 14:01:16 WIB,

 • 03 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 03-Feb-21 06:39:36 WIB

 • 03 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 02-Feb-21 21:46:27 WIB

 • 03 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 02-Feb-21 18:13:26 WIB

 • 03 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 02-Feb-21 09:50:39 WIB

 • 02 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 02-Feb-21 03:26:05 WIB

 • 02 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 01-Feb-21 21:42:26 WIB

 • 01 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 01-Feb-21 20:59:50 WIB

 • 01 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 01-Feb-21 19:49:35 WIB

 • 01 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 01-Feb-21 16:09:35 WIB

 • 01 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 01-Feb-21 02:00:26 WIB

 • 01 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 31-Jan-21 23:42:39 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 31-Jan-21 20:45:39 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 31-Jan-21 06:37:28 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 31-Jan-21 00:13:22 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.3, 30-Jan-21 17:52:33 WIB

 • 30 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 30-Jan-21 13:51:38 WIB

 • 30 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 30-Jan-21 09:57:05 WIB

 • 30 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 29-Jan-21 22:36:20 WIB,

 • 29 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 29-Jan-21 01:49:58 WIB

 • 29 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Jan-21 21:54:43 WIB

 • 28 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 28-Jan-21 17:07:12 WIB

 • 28 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

GEMPABUMI TEKTONIK M3.4 DIRASAKAN DI PESISIR BARAT

 • 27 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 26-Jan-21 18:22:57 WIB

 • 26 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 26-Jan-21 15:36:25 WIB

 • 26 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 26-Jan-21 06:36:47 WIB

 • 26 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Mag:3.2, 25-Jan-21 22:39:24 WIB

 • 25 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 23-Jan-21 21:06:06 WIB

 • 23 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-Jan-21 16:41:00 WIB

 • 20 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 20-Jan-21 15:06:04 WIB

 • 20 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-Jan-21 16:52:27 WIB,

 • 19 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 19-Jan-21 11:46:46 WIB,

 • 19 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 18-Jan-21 17:20:03 WIB

 • 18 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 16-Jan-21 11:12:42 WIB

 • 16 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 16-Jan-21 08:42:57 WIB

 • 16 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 16-Jan-21 05:04:04 WIB

 • 16 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 15-Jan-21 21:17:03 WIB

 • 15 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 14-Jan-21 02:57:03 WIB

 • 14 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-Jan-21 23:36:33 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 13-Jan-21 23:21:27 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-Jan-21 14:30:35 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 13-Jan-21 13:18:22 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-Jan-21 12:26:20 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 13-Jan-21 10:35:09 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 13-Jan-21 09:12:49 WIB

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-Jan-21 05:07:52 WIB,

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 13-Jan-21 02:54:45 WIB,

 • 13 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 12-Jan-21 18:20:57 WIB,

 • 12 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 12-Jan-21 14:22:34 WIB,

 • 12 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 12-Jan-21 12:16:36 WIB,

 • 12 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 11-Jan-21 06:00:20 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 11-Jan-21 05:51:00 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 11-Jan-21 05:07:15 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Jan-21 18:03:02 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 10-Jan-21 15:58:51 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.6, 10-Jan-21 15:28:55 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Jan-21 15:39:05 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Jan-21 07:30:09 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 10-Jan-21 06:58:41 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 10-Jan-21 01:11:58 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 09-Jan-21 21:58:51 WIB

 • 09 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 09-Jan-21 16:26:20 WIB

 • 09 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 09-Jan-21 13:19:54 WIB

 • 09 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 09-Jan-21 13:02:04 WIB

 • 09 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 09-Jan-21 09:20:14 WIB

 • 09 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 09-Jan-21 01:53:57 WIB

 • 09 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 08-Jan-21 11:38:25 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 08-Jan-21 06:25:43 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 08-Jan-21 04:12:18 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 08-Jan-21 01:51:46 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-Jan-21 01:34:12 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 08-Jan-21 00:27:12 WIB,

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 07-Jan-21 06:44:30 WIB

 • 07 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 06-Jan-21 16:52:32 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 06-Jan-21 15:56:34 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 06-Jan-21 14:37:57 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 06-Jan-21 14:37:25 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 06-Jan-21 12:41:57 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.2, 06-Jan-21 09:04:59 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Jan-21 06:42:47 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 06-Jan-21 06:33:39 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 05-Jan-21 22:13:08 WIB

 • 05 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 05-Jan-21 03:45:51 WIB

 • 05 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 04-Jan-21 23:27:02 WIB,

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 04-Jan-21 21:37:52 WIB,

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 04-Jan-21 19:02:41 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 04-Jan-21 18:50:44 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 04-Jan-21 16:22:14 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 04-Jan-21 15:24:34 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 04-Jan-21 11:51:27 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 04-Jan-21 04:10:58 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 04-Jan-21 01:00:12 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 03-Jan-21 15:13:53 WIB

 • 03 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 03-Jan-21 12:55:05 WIB

 • 03 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Jan-21 04:05:31 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Jan-21 03:51:19 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 31-Dec-20 22:27:06 WIB

 • 31 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 31-Dec-20 09:33:12 WIB

 • 31 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 31-Dec-20 08:55:55 WIB

 • 31 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 29-Dec-20 09:21:15 WIB

 • 29 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 29-Dec-20 06:34:45 WIB

 • 29 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 29-Dec-20 05:07:43 WIB

 • 29 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 28-Dec-20 23:36:50 WIB

 • 28 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 27-Dec-20 23:58:44 WIB

 • 28 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.9, 27-Dec-20 09:28:34 WIB

 • 27 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Dec-20 22:23:20 WIB

 • 27 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Dec-20 20:35:14 WIB

 • 26 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 25-Dec-20 02:29:32 WIB

 • 25 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 24-Dec-20 16:55:16 WIB

 • 24 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Dec-20 13:37:48 WIB

 • 24 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 24-Dec-20 08:37:06 WIB

 • 24 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 24-Dec-20 05:27:53 WIB

 • 24 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 23-Dec-20 14:50:11 WIB

 • 23 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 23-Dec-20 14:50:11 WIB,

 • 23 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 21-Dec-20 13:32:05 WIB

 • 21 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Dec-20 12:46:02 WIB

 • 21 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 20-Dec-20 00:36:04 WIB

 • 20 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Dec-20 22:12:27 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 19-Dec-20 19:17:03 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Dec-20 19:12:11 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Dec-20 06:48:34 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Dec-20 05:42:31 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Dec-20 23:44:19 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 18-Dec-20 07:26:48 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 18-Dec-20 07:07:56 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 18-Dec-20 04:06:09 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 18-Dec-20 02:46:49 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 17-Dec-20 23:29:13 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 17-Dec-20 19:24:45 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 17-Dec-20 14:07:03 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 17-Dec-20 13:11:53 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 17-Dec-20 13:08:25 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 17-Dec-20 12:50:19 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 17-Dec-20 11:20:50 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 17-Dec-20 11:19:43 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 17-Dec-20 10:11:28 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 17-Dec-20 09:53:22 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 17-Dec-20 09:08:19 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.8, 17-Dec-20 08:45:52 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 17-Dec-20 04:39:29 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 17-Dec-20 00:50:15 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 17-Dec-20 00:32:58 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 17-Dec-20 00:31:19 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Dec-20 23:19:16 WIB

 • 17 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 16-Dec-20 21:38:57 WIB

 • 16 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 15-Dec-20 16:55:43 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 15-Dec-20 11:11:13 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 15-Dec-20 02:26:51 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 15-Dec-20 02:05:56 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 15-Dec-20 01:51:59 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 15-Dec-20 01:24:11 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Dec-20 21:45:38 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 14-Dec-20 20:06:20 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 14-Dec-20 00:46:02 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag: 2.8, 14-Dec-20 05:26:05 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 13-Dec-20 18:56:43 WIB

 • 13 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 12-Dec-20 19:35:30 WIB

 • 12 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Dec-20 03:50:03 WIB

 • 10 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 10-Dec-20 03:51:20 WIB

 • 10 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 09-Dec-20 11:41:23 WIB

 • 09 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Dec-20 23:51:26 WIB

 • 07 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 05-Dec-20 04:52:57 WIB

 • 05 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 05-Dec-20 03:22:59 WIB

 • 05 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 04-Dec-20 18:01:27 WIB

 • 04 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 03-Dec-20 21:50:58 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 03-Dec-20 17:41:03 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 03-Dec-20 15:07:08 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 03-Dec-20 12:41:39 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 03-Dec-20 12:02:32 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 03-Dec-20 08:29:21 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

GEMPABUMI TEKTONIK M4.6 dan M4.3 DI PESAWARAN-LAMPUNG DAN SEKITARNYA

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 02-Dec-20 10:04:32 WIB

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Dec-20 23:49:15 WIB

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 01-Dec-20 05:26:24 WIB

 • 01 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 01-Dec-20 04:42:28 WIB,

 • 01 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Dec-20 00:01:21 WIB

 • 01 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 30-Nov-20 04:26:24 WIB

 • 30 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 29-Nov-20 12:26:09 WIB

 • 29 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Nov-20 16:07:58 WIB

 • 28 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 27-Nov-20 20:08:25 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 27-Nov-20 01:33:02 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Nov-20 00:20:51 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 26-Nov-20 23:05:00 WIB

 • 26 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 26-Nov-20 21:45:31 WIB

 • 26 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 24-Nov-20 19:46:55 WIB

 • 24 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 22-Nov-20 23:02:27 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 22-Nov-20 05:06:21 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 22-Nov-20 00:09:52 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.0, 21-Nov-20 23:58:37 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 21-Nov-20 12:25:26 WIB

 • 21 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 20-Nov-20 06:12:37 WIB

 • 20 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 20-Nov-20 01:32:33 WIB

 • 20 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 19-Nov-20 13:16:51 WIB

 • 19 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Nov-20 14:22:40 WIB

 • 18 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Nov-20 12:32:02 WIB

 • 18 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 16-Nov-20 21:53:47 WIB

 • 16 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 16-Nov-20 04:05:29 WIB,

 • 16 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 15-Nov-20 04:28:18 WIB

 • 15 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 13-Nov-20 08:17:18 WIB

 • 13 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 12-Nov-20 23:24:33 WIB

 • 12 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 12-Nov-20 19:36:45 WIB

 • 12 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Nov-20 22:18:41 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Nov-20 13:47:02 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 11-Nov-20 13:39:18 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 09-Nov-20 21:19:16 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Nov-20 15:59:53 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Nov-20 15:59:53 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 09-Nov-20 15:21:54 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 09-Nov-20 01:17:45 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 09-Nov-20 01:10:11 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 07-Nov-20 17:36:59 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 15:49:31 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 07-Nov-20 15:15:06 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Nov-20 14:14:27 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 07-Nov-20 08:42:01 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 07-Nov-20 08:10:44 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 07-Nov-20 07:03:33 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 05:35:34 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 05:27:58 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 03:47:55 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 07-Nov-20 02:53:57 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 07-Nov-20 01:45:51 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 05-Nov-20 22:34:26 WIB

 • 05 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 05-Nov-20 06:54:32 WIB

 • 05 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 04-Nov-20 09:42:49 WIB

 • 04 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 04-Nov-20 08:11:18 WIB

 • 04 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 03-Nov-20 00:01:20 WIB

 • 03 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 02-Nov-20 22:37:05 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.4, 01-Nov-20 22:16:02 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 01-Nov-20 22:05:45 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 01-Nov-20 22:02:43 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 01-Nov-20 22:01:36 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 01-Nov-20 21:57:32 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Nov-20 21:55:00 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 01-Nov-20 21:50:02 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 01-Nov-20 21:34:09 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 01-Nov-20 13:04:24 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Nov-20 11:43:15 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 01-Nov-20 10:32:59 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 01-Nov-20 08:03:17 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Nov-20 01:49:59 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 31-Oct-20 14:38:26 WIB

 • 31 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 31-Oct-20 11:57:49 WIB

 • 31 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 31-Oct-20 08:14:28 WIB

 • 31 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 30-Oct-20 22:41:34 WIB

 • 30 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 30-Oct-20 18:11:39 WIB

 • 30 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 30-Oct-20 17:26:44 WIB

 • 30 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 29-Oct-20 21:38:31 WIB

 • 29 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 29-Oct-20 06:15:42 WIB

 • 29 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 29-Oct-20 04:51:46 WIB

 • 29 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 28-Oct-20 21:18:26 WIB

 • 28 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 28-Oct-20 00:00:13 WIB

 • 28 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 27-Oct-20 20:05:42 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Oct-20 00:22:11 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Oct-20 21:47:00 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 26-Oct-20 19:00:28 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 26-Oct-20 18:11:21 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Oct-20 12:52:35 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 26-Oct-20 11:08:39 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Oct-20 07:41:35 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 25-Oct-20 23:15:03 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 25-Oct-20 21:44:45 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 25-Oct-20 20:57:53 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Oct-20 05:41:27 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 25-Oct-20 03:41:19 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 24-Oct-20 21:43:32 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 24-Oct-20 21:40:14 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 24-Oct-20 20:54:58 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 24-Oct-20 06:24:06 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 24-Oct-20 02:47:50 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 24-Oct-20 02:28:41 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Oct-20 01:41:41 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 23-Oct-20 23:56:09 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 23-Oct-20 18:37:09 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 23-Oct-20 17:39:24 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 23-Oct-20 07:41:22 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Oct-20 07:04:45 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 23-Oct-20 06:50:33 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 23-Oct-20 05:19:02 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 23-Oct-20 05:09:22 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 22-Oct-20 17:37:27 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 22-Oct-20 13:03:54 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 22-Oct-20 11:48:28 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 21-Oct-20 07:43:27 WIB

 • 21 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 20-Oct-20 21:18:31 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 20-Oct-20 08:52:12 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 20-Oct-20 08:01:35 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 20-Oct-20 07:41:40 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 20-Oct-20 02:57:14 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-Oct-20 01:07:59 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Oct-20 23:49:15 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Oct-20 23:15:59 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 19-Oct-20 23:09:32 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-Oct-20 21:15:22 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Oct-20 20:45:16 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-Oct-20 20:16:14 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.8, 19-Oct-20 14:31:30 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 19-Oct-20 04:09:44 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 19-Oct-20 01:45:12 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 18-Oct-20 09:57:33 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 18-Oct-20 09:40:16 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 18-Oct-20 06:26:56 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Oct-20 18:49:50 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Oct-20 12:11:12 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 17-Oct-20 08:23:47 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 17-Oct-20 08:25:41 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 16-Oct-20 05:06:27 WIB

 • 16 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Oct-20 05:02:08 WIB

 • 16 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-Oct-20 00:42:45 WIB

 • 16 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 15-Oct-20 20:50:47 WIB

 • 15 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 15-Oct-20 17:47:21 WIB

 • 15 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.3, 15-Okt-20 16:41:16 WIB

 • 15 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 15-Oct-20 14:17:59 WIB

 • 15 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 14-Oct-20 08:01:55 WIB

 • 14 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 13-Oct-20 21:55:26 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 13-Oct-20 21:52:02 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 13-Oct-20 21:31:04 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Oct-20 12:59:24 WIB

 • 11 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 10-Oct-20 23:32:25 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.0, 10-Oct-20 17:43:06 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Oct-20 17:37:48 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 10-Oct-20 13:39:46 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Oct-20 08:39:10 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Oct-20 01:00:19 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 09-Oct-20 16:59:21 WIB

 • 09 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 09-Oct-20 07:25:36 WIB

 • 09 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 08-Oct-20 18:51:50 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 08-Oct-20 11:57:16 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 08-Oct-20 05:26:50 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 08-Oct-20 00:41:52 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 07-Oct-20 05:17:31 WIB

 • 07 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 06-Oct-20 23:58:02 WIB

 • 07 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Oct-20 11:55:05 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 06-Oct-20 10:35:38 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Oct-20 08:02:27 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 06-Oct-20 01:21:12 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 05-Oct-20 02:58:36 WIB,

 • 05 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 05-Oct-20 00:16:31 WIB,

 • 05 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 04-Oct-20 22:35:57 WIB,

 • 04 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 03-Oct-20 23:10:39 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 03-Oct-20 22:37:01 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 03-Oct-20 13:16:44 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 03-Oct-20 12:42:13 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 02-Oct-20 17:01:47 WIB

 • 02 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 02-Oct-20 11:15:34 WIB

 • 02 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 02-Oct-20 03:24:31 WIB

 • 02 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 01-Oct-20 23:28:24 WIB

 • 02 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 01-Oct-20 09:55:44 WIB

 • 01 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 30-Sep-20 18:31:43 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 30-Sep-20 15:30:30 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 30-Sep-20 11:43:59 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 30-Sep-20 10:44:50 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 30-Sep-20 02:31:22 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 29-Sep-20 23:53:58 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 29-Sep-20 16:28:15 WIB,

 • 29 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 29-Sep-20 05:37:16 WIB

 • 29 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 29-Sep-20 03:16:35 WIB

 • 29 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 28-Sep-20 15:43:50 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

[Dirasakan] Info Gempa Mag:4.2, 28-Sep-2020 10:49:00 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 28-Sep-20 08:17:34 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 26-Sep-20 15:37:24 WIB,

 • 26 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 26-Sep-20 11:48:51 WIB,

 • 26 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 25-Sep-20 17:32:46 WIB

 • 25 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-Sep-20 00:43:35 WIB

 • 25 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Sep-20 21:54:22 WIB

 • 24 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 21-Sep-20 05:57:32 WIB

 • 21 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Sep-20 03:01:43 WIB

 • 21 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 20-Sep-20 23:11:53 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 20-Sep-20 22:16:48 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 20-Sep-20 18:45:26 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 20-Sep-20 12:48:15 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 20-Sep-20 08:59:59 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

empa Mag:4.1, 20-Sep-20 04:18:26 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 19-Sep-20 20:25:55 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Sep-20 06:53:58 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 19-Sep-20 00:11:09 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 18-Sep-20 05:30:10 WIB

 • 18 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 17-Sep-20 19:12:14 WIB

 • 17 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-Sep-20 22:50:07 WIB,

 • 16 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-Sep-20 01:44:28 WIB

 • 16 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 15-Sep-20 22:46:14 WIB

 • 16 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Sep-20 04:49:54 WIB

 • 16 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 15-Sep-20 18:41:29 WIB

 • 15 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 15-Sep-20 15:15:58 WIB

 • 15 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 15-Sep-20 03:15:31 WIB

 • 15 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 14-Sep-20 21:22:07 WIB

 • 14 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 14-Sep-20 16:13:30 WIB

 • 14 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.9, 13-Sep-20 22:56:28 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 13-Sep-20 22:42:52 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.2, 13-Sep-20 22:02:27 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 13-Sep-20 21:37:35 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 11-Sep-20 03:38:54 WIB

 • 11 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 10-Sep-20 09:36:10 WIB

 • 11 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 10-Sep-20 01:13:58 WIB

 • 10 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 08-Sep-20 09:06:13 WIB

 • 08 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 07-Sep-20 12:19:44 WIB

 • 07 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 07-Sep-20 09:34:54 WIB

 • 07 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 07-Sep-20 08:22:55 WIB

 • 07 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 06-Sep-20 08:17:52 WIB,

 • 06 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 06-Sep-20 06:09:54 WIB

 • 06 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 06-Sep-20 05:43:48 WIB

 • 06 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Sep-20 04:58:15 WIB

 • 06 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 06-Sep-20 02:19:03 WIB

 • 06 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 05-Sep-20 17:26:32 WIB

 • 05 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 04-Sep-20 18:19:02 WIB

 • 04 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 04-Sep-20 13:30:52 WIB

 • 04 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 03-Sep-20 08:37:23 WIB

 • 03 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 02-Sep-20 09:19:13 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 02-Sep-20 06:24:09 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 02-Sep-20 03:27:57 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 02-Sep-20 03:22:42 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 02-Sep-20 03:09:21 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 02-Sep-20 02:40:04 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 02-Sep-20 02:18:09 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.8, 02-Sep-20 02:06:53 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 29-Aug-20 17:52:49 WIB

 • 29 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 29-Aug-20 11:40:44 WIB

 • 29 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 28-Aug-20 19:30:28 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 28-Aug-20 17:31:08 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Aug-20 15:09:59 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 26-Aug-20 18:15:34 WIB

 • 26 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 24-Aug-20 18:45:41 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 24-Aug-20 16:42:15 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 24-Aug-20 09:29:51 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 23-Aug-20 05:25:32 WIB

 • 23 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 22-Aug-20 22:41:12 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.8, 22-Aug-20 10:17:48 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 22-Aug-20 07:11:42 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 22-Aug-20 02:36:34 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 22-Aug-20 02:01:00 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 21-Aug-20 18:36:40 WIB

 • 21 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 21-Aug-20 07:39:52 WIB

 • 21 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 20-Aug-20 00:49:42 WIB

 • 20 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 19-Aug-20 23:05:39 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 19-Aug-20 17:02:30 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 19-Aug-20 16:49:09 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 19-Aug-20 10:40:41 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.7, 19-Aug-20 08:37:59 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 19-Aug-20 06:13:31 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 19-Aug-20 06:10:28 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 19-Aug-20 05:57:22 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 19-Aug-20 05:57:10 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 19-Aug-20 05:39:06 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:6.9, 19-Aug-20 05:23:56 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 18-Aug-20 08:43:35 WIB

 • 18 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Aug-20 23:23:01 WIB,

 • 17 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 17-Aug-20 11:24:14 WIB,

 • 17 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 17-Aug-20 02:00:20 WIB

 • 17 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 17-Aug-20 00:37:32 WIB

 • 17 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Aug-20 22:27:05 WIB

 • 16 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 16-Aug-20 22:12:33 WIB

 • 16 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 14-Aug-20 10:29:55 WIB

 • 14 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-Aug-20 16:41:34 WIB

 • 13 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-Aug-20 09:17:55 WIB

 • 13 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 12-Aug-20 09:44:09 WIB,

 • 12 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 12-Aug-20 03:49:29 WIB

 • 12 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 12-Aug-20 03:02:38 WIB

 • 12 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 12-Aug-20 01:15:23 WIB

 • 12 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Aug-20 14:01:21 WIB

 • 10 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 09-Aug-20 14:18:00 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 09-Aug-20 12:55:15 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 07-Aug-20 23:11:24 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 07-Aug-20 22:13:46 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 07-Aug-20 15:58:05 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Aug-20 10:29:06 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 07-Aug-20 09:32:10 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 07-Aug-20 01:28:27 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Aug-20 22:48:39 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Aug-20 22:46:51 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 06-Aug-20 18:34:04 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 06-Aug-20 14:40:48 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 06-Aug-20 13:43:06 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 04-Aug-20 23:37:36 WIB

 • 04 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Aug-20 23:05:37 WIB

 • 04 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Aug-20 22:20:57 WIB

 • 04 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 03-Aug-20 04:29:43 WIB

 • 03 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 03-Aug-20 01:32:59 WIB

 • 03 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 02-Aug-20 15:35:58 WIB

 • 02 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 02-Aug-20 11:35:04 WIB

 • 02 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 02-Aug-20 01:25:27 WIB

 • 02 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.8, 01-Aug-20 10:26:11 WIB

 • 01 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 01-Aug-20 09:41:30 WIB

 • 01 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 01-Aug-20 07:40:18 WIB

 • 01 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 31-Jul-20 05:57:00 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 31-Jul-20 02:21:02 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 29-Jul-20 23:38:56 WIB

 • 29 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 29-Jul-20 23:23:29 WIB

 • 29 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Jul-20 22:01:09 WIB

 • 29 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 28-Jul-20 19:15:24 WIB

 • 28 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 28-Jul-20 13:47:21 WIB

 • 28 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 28-Jul-20 09:00:32 WIB

 • 28 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Jul-20 08:42:54 WIB

 • 28 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 28-Jul-20 03:31:15 WIB

 • 28 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 27-Jul-20 20:15:24 WIB

 • 27 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 27-Jul-20 17:51:58 WIB

 • 27 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 26-Jul-20 00:05:47 WIB,

 • 26 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 24-Jul-20 01:44:18 WIB

 • 24 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 24-Jul-20 00:50:33 WIB

 • 24 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 23-Jul-20 23:31:13 WIB

 • 23 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 23-Jul-20 02:32:33 WIB

 • 23 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 22-Jul-20 13:36:36 WIB

 • 22 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 22-Jul-20 06:47:37 WIB

 • 22 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 21-Jul-20 07:24:10 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 21-Jul-20 01:20:20 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 20-Jul-20 23:57:38 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 20-Jul-20 12:15:27 WIB

 • 20 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 18-Jul-20 00:16:39 WIB

 • 18 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 17-Jul-20 11:08:48 WIB

 • 17 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 17-Jul-20 04:44:28 WIB

 • 17 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 17-Jul-20 00:09:37 WIB

 • 17 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 16-Jul-20 21:47:27 WIB

 • 16 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 16-Jul-20 21:49:54 WIB

 • 16 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 16-Jul-20 03:25:07 WIB

 • 16 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 16-Jul-20 00:08:34 WIB,

 • 16 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 15-Jul-20 11:40:14 WIB,

 • 15 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 13-Jul-20 00:09:13 WIB

 • 13 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 12-Jul-20 21:46:35 WIB

 • 12 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 11-Jul-20 23:51:10 WIB

 • 12 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 10-Jul-20 21:51:04 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 10-Jul-20 21:10:53 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 10-Jul-20 19:38:01 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 10-Jul-20 14:16:13 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 10-Jul-20 09:24:40 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 10-Jul-20 09:09:17 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 10-Jul-20 06:24:48 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 10-Jul-20 05:46:09 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 09-Jul-20 02:16:10 WIB

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-Jul-20 09:19:16 WIB

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 08-Jul-20 19:37:08 WIB

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 08-Jul-20 21:54:47 WIB

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.7, 09-Jul-20 00:34:26 WIB

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 07-Jul-20 20:11:48 WIB

 • 07 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Jul-20 22:56:02 WIB,

 • 06 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 05-Jul-20 03:09:04 WIB

 • 05 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Jul-20 07:30:44 WIB

 • 04 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 04-Jul-20 06:42:38 WIB

 • 04 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Jul-20 03:54:31 WIB,

 • 04 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 03-Jul-20 21:09:47 WIB

 • 03 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 03-Jul-20 15:47:12 WIB,

 • 03 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 03-Jul-20 13:12:25 WIB,

 • 03 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 02-Jul-20 20:55:13 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 02-Jul-20 19:00:44 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 02-Jul-20 18:35:45 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 02-Jul-20 14:35:30 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 02-Jul-20 02:24:35 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 02-Jul-20 02:18:27 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 02-Jul-20 01:12:31 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 02-Jul-20 00:45:11 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 02-Jul-20 00:26:58 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 01-Jul-20 22:53:56 WIB

 • 01 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Jul-20 09:43:54 WIB

 • 01 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Jul-20 01:32:37 WIB

 • 01 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 30-Jun-20 21:43:59 WIB,

 • 30 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 30-Jun-20 07:32:12 WIB

 • 30 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 30-Jun-20 07:31:22 WIB

 • 30 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 29-Jun-20 13:18:47 WIB

 • 29 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 28-Jun-20 20:42:50 WIB

 • 28 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Jun-20 20:39:50 WIB

 • 28 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 28-Jun-20 17:35:05 WIB

 • 28 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Jun-20 10:47:51 WIB

 • 28 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 28-Jun-20 08:43:10 WIB

 • 28 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 27-Jun-20 11:11:54 WIB

 • 27 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 27-Jun-20 01:13:23 WIB

 • 27 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Jun-20 00:24:23 WIB

 • 27 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 26-Jun-20 18:46:23 WIB

 • 26 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 26-Jun-20 04:00:15 WIB

 • 26 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 25-Jun-20 19:53:03 WIB

 • 25 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 25-Jun-20 11:34:42 WIB

 • 25 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 24-Jun-20 17:15:31 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 24-Jun-20 15:06:14 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 24-Jun-20 12:37:41 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Jun-20 11:03:01 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 23-Jun-20 19:09:40 WIB

 • 23 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 23-Jun-20 08:11:10 WIB

 • 23 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 22-Jun-20 12:45:41 WIB

 • 22 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 22-Jun-20 09:13:41 WIB

 • 22 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 21-Jun-20 03:41:15 WIB

 • 21 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-Jun-20 21:34:19 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 20-Jun-20 15:17:08 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 20-Jun-20 13:22:54 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 20-Jun-20 07:53:30 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 19-Jun-20 20:19:54 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 19-Jun-20 12:34:47 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 18-Jun-20 21:19:38 WIB

 • 18 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 18-Jun-20 20:53:18 WIB

 • 18 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Jun-20 19:33:18 WIB,

 • 18 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 18-Jun-20 18:52:33 WIB,

 • 18 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 18-Jun-20 00:57:59 WIB

 • 18 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 16-Jun-20 11:32:52 WIB

 • 16 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 16-Jun-20 11:03:04 WIB

 • 16 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 15-Jun-20 23:44:44 WIB

 • 16 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 14-Jun-20 04:45:38 WIB

 • 14 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 13-Jun-20 21:15:18 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 13-Jun-20 02:28:57 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-Jun-20 01:45:40 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 13-Jun-20 01:31:54 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 13-Jun-20 01:24:51 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 13-Jun-20 01:21:22 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 13-Jun-20 00:24:33 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 12-Jun-20 22:32:23 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 12-Jun-20 21:59:42 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 12-Jun-20 17:51:05 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 12-Jun-20 12:32:53 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 12-Jun-20 05:47:38 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 12-Jun-20 03:22:27 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 11-Jun-20 20:56:40 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 11-Jun-20 08:15:42 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 11-Jun-20 06:23:27 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 10-Jun-20 15:07:57 WIB

 • 10 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 09-Jun-20 05:41:39 WIB

 • 09 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 08-Jun-20 18:32:01 WIB

 • 09 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 08-Jun-20 14:33:44 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 08-Jun-20 13:05:25 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 08-Jun-20 12:37:13 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 08-Jun-20 12:34:01 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-Jun-20 05:50:38 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 08-Jun-20 05:26:00 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 08-Jun-20 00:23:51 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 07-Jun-20 22:52:32 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 07-Jun-20 22:01:47 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 07-Jun-20 21:59:33 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 07-Jun-20 21:20:21 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Jun-20 21:14:40 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 07-Jun-20 20:21:48 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 07-Jun-20 20:11:37 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 07-Jun-20 19:23:51 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 07-Jun-20 19:20:11 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 07-Jun-20 19:04:43 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 07-Jun-20 12:09:49 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Jun-20 11:17:54 WIB

 • 06 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 06-Jun-20 11:07:53 WIB

 • 06 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 05-Jun-20 20:49:27 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 05-Jun-20 05:59:49 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 05-Jun-20 01:57:59 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 05-Jun-20 01:05:46 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 04-Jun-20 21:07:36 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 04-Jun-20 19:25:17 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 04-Jun-20 18:27:43 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 04-Jun-20 13:16:42 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 04-Jun-20 13:12:58 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 04-Jun-20 11:45:23 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 04-Jun-20 10:50:21 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 03-Jun-20 07:24:55 WIB

 • 03 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 03-Jun-20 00:36:18 WIB

 • 03 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 03-Jun-20 00:12:08 WIB

 • 03 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 02-Jun-20 09:29:57 WIB

 • 02 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 01-Jun-20 23:46:16 WIB,

 • 02 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Jun-20 06:50:42 WIB

 • 01 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 01-Jun-20 05:35:32 WIB

 • 01 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 01-Jun-20 01:37:42 WIB

 • 01 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Jun-20 00:53:45 WIB

 • 01 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 31-May-20 19:58:05 WIB

 • 31 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 31-May-20 13:59:39 WIB

 • 31 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 31-May-20 05:36:27 WIB

 • 31 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 29-May-20 21:45:49 WIB

 • 29 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 29-May-20 17:13:05 WIB

 • 29 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 27-May-20 22:47:26 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 27-May-20 21:00:46 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 27-May-20 18:48:55 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-May-20 12:39:20 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 25-May-20 19:28:12 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 25-May-20 13:35:26 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 25-May-20 13:33:56 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 25-May-20 13:31:47 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-May-20 07:42:30 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 25-May-20 02:17:55 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-May-20 00:23:52 WIB

 • 25 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 24-May-20 15:03:18 WIB

 • 24 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 24-May-20 04:43:13 WIB,

 • 24 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 23-May-20 18:31:12 WIB

 • 23 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 19-May-20 22:51:35 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-May-20 09:31:11 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 19-May-20 08:06:38 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-May-20 07:48:59 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 18-May-20 05:09:46 WIB

 • 18 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 18-May-20 01:18:52 WIB

 • 18 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 17-May-20 23:22:49 WIB

 • 18 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 17-May-20 10:39:53 WIB

 • 17 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 17-May-20 00:01:25 WIB,

 • 17 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 16-May-20 04:32:17 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-May-20 04:14:07 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 16-May-20 02:27:47 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 16-May-20 00:20:11 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-May-20 00:16:04 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 15-May-20 20:20:49 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 15-May-20 15:12:51 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 15-May-20 10:04:17 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-May-20 09:55:49 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-May-20 09:07:23 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-May-20 09:07:23 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 14-May-20 21:23:21 WIB

 • 14 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 14-May-20 12:58:18 WIB

 • 14 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 13-May-20 11:56:03 WIB

 • 13 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 13-May-20 11:04:44 WIB

 • 13 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 11-May-20 17:02:59 WIB

 • 11 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 11-May-20 03:32:04 WIB

 • 11 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 11-May-20 00:06:48 WIB

 • 11 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-May-20 17:40:25 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 10-May-20 10:28:40 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 10-May-20 09:51:47 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 09-May-20 03:39:50 WIB

 • 09 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 09-May-20 03:39:50 WIB

 • 09 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 09-May-20 00:33:54 WIB

 • 09 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-May-20 18:05:38 WIB

 • 08 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-May-20 06:56:04 WIB

 • 08 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 07-May-20 02:26:28 WIB

 • 07 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 06-May-20 23:04:19 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 06-May-20 22:50:33 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-May-20 21:33:55 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 06-May-20 20:19:17 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-May-20 15:22:11 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 06-May-20 14:42:36 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 05-May-20 20:20:48 WIB

 • 05 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 05-May-20 16:07:26 WIB

 • 05 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 01-May-20 17:43:30 WIB

 • 01 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 01-May-20 20:09:26 WIB

 • 01 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.0, 30-Apr-20 15:22:00 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 30-Apr-20 01:12:14 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 30-Apr-20 00:37:17 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Apr-20 23:10:34 WIB

 • 29 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 29-Apr-20 16:32:16 WIB

 • 29 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 29-Apr-20 15:17:49 WIB

 • 29 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 29-Apr-20 04:06:40 WIB,

 • 29 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Apr-20 22:10:41 WIB,

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 28-Apr-20 11:43:16 WIB

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Apr-20 00:47:17 WIB

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Apr-20 00:47:17 WIB

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 27-Apr-20 23:55:17 WIB

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 27-Apr-20 06:41:40 WIB

 • 27 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 26-Apr-20 19:02:23 WIB

 • 26 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 26-Apr-20 12:29:12 WIB

 • 26 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Apr-20 08:56:42 WIB

 • 24 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 23-Apr-20 00:23:25 WIB

 • 23 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 22-Apr-20 15:52:17 WIB

 • 22 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 20-Apr-20 06:24:52 WIB,

 • 20 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 20-Apr-20 01:56:19 WIB,

 • 20 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Apr-20 22:11:26 WIB,

 • 19 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Apr-20 22:06:30 WIB,

 • 19 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Apr-20 00:39:46 WIB

 • 19 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 19-Apr-20 00:08:44 WIB

 • 19 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 18-Apr-20 23:02:45 WIB

 • 18 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 18-Apr-20 10:42:31 WIB

 • 18 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 18-Apr-20 03:22:34 WIB

 • 18 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Apr-20 23:22:49 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Apr-20 23:09:29 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 17-Apr-20 22:51:03 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 17-Apr-20 15:19:09 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 17-Apr-20 12:31:24 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 16-Apr-20 11:52:24 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 16-Apr-20 09:43:41 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 16-Apr-20 00:59:27 WIB

 • 16 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 15-Apr-20 18:26:00 WIB

 • 15 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 13-Apr-20 14:07:10 WIB

 • 13 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 13-Apr-20 07:53:53 WIB

 • 13 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 12-Apr-20 17:20:06 WIB

 • 12 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 11-Apr-20 22:57:16 WIB

 • 11 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 11-Apr-20 22:18:00 WIB

 • 11 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Apr-20 20:00:16 WIB

 • 11 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 11-Apr-20 12:08:29 WIB

 • 11 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Apr-20 10:04:30 WIB

 • 11 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 11-Apr-20 07:51:01 WIB

 • 11 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 10-Apr-20 21:18:49 WIB,

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-Apr-20 20:20:05 WIB,

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Apr-20 17:05:35 WIB,

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 10-Apr-20 08:57:04 WIB,

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Apr-20 08:32:45 WIB,

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Apr-20 07:33:16 WIB,

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 10-Apr-20 05:43:51 WIB

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 10-Apr-20 01:42:40 WIB

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 09-Apr-20 18:46:06 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 09-Apr-20 15:28:56 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 09-Apr-20 14:20:55 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 09-Apr-20 08:49:09 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 09-Apr-20 05:00:21 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 09-Apr-20 00:52:59 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 08-Apr-20 08:52:54 WIB

 • 08 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 05-Apr-20 01:55:48 WIB,

 • 05 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Apr-20 18:24:05 WIB,

 • 04 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Apr-20 13:36:06 WIB,

 • 04 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 04-Apr-20 11:38:08 WIB,

 • 04 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0 SR, 02-Apr-20 14:48:54 WIB

 • 02 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 02-Apr-20 13:07:50 WIB

 • 02 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 02-Apr-20 11:29:29 WIB

 • 02 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Apr-20 18:22:39 WIB

 • 01 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 01-Apr-20 07:34:58 WIB

 • 01 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 01-Apr-20 02:47:42 WIB

 • 01 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 31-Mar-20 22:41:29 WIB

 • 31 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 31-Mar-20 22:23:27 WIB

 • 31 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 30-Mar-20 17:14:21 WIB

 • 30 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 29-Mar-20 22:19:31 WIB

 • 29 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 29-Mar-20 06:32:15 WIB

 • 29 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Mar-20 11:05:19 WIB

 • 28 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 28-Mar-20 04:05:17 WIB

 • 28 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 28-Mar-20 03:58:43 WIB

 • 28 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 28-Mar-20 03:54:16 WIB

 • 28 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 27-Mar-20 06:14:14 WIB

 • 27 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 26-Mar-20 16:23:36 WIB

 • 26 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 26-Mar-20 02:23:39 WIB,

 • 26 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 25-Mar-20 19:33:53 WIB,

 • 25 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Mar-20 07:30:01 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 24-Mar-20 05:46:34 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 24-Mar-20 05:43:04 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Mar-20 04:40:33 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 23-Mar-20 22:34:49 WIB

 • 23 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Mar-20 16:00:42 WIB

 • 23 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 23-Mar-20 06:30:34 WIB

 • 23 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 22-Mar-20 19:05:33 WIB

 • 22 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 22-Mar-20 02:58:25 WIB

 • 22 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 21-Mar-20 22:40:53 WIB

 • 21 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Mar-20 12:41:18 WIB,

 • 21 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 21-Mar-20 12:11:40 WIB,

 • 21 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 21-Mar-20 03:18:22 WIB

 • 21 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 21-Mar-20 00:29:24 WIB

 • 21 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 20-Mar-20 23:45:55 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 20-Mar-20 18:10:26 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 20-Mar-20 14:38:23 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 19-Mar-20 05:33:15 WIB

 • 19 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 18-Mar-20 20:18:29 WIB

 • 18 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 18-Mar-20 01:11:53 WIB

 • 18 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 18-Mar-20 00:12:43 WIB

 • 18 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Mar-20 21:25:55 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 16-Mar-20 11:58:21 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 16-Mar-20 10:56:41 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 16-Mar-20 09:09:16 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 15-Mar-20 06:26:32 WIB

 • 15 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 15-Mar-20 03:18:33 WIB

 • 15 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 15-Mar-20 02:24:09 WIB

 • 15 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 14-Mar-20 20:01:34 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 14-Mar-20 09:45:01 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 14-Mar-20 08:19:56 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Mar-20 07:11:10 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 14-Mar-20 05:17:07 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 14-Mar-20 04:55:50 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-Mar-20 00:35:14 WIB

 • 13 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 12-Mar-20 23:01:37 WIB

 • 12 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 12-Mar-20 13:07:19 WIB

 • 12 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 12-Mar-20 08:03:50 WIB

 • 12 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.8, 11-Mar-20 22:50:15 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 11-Mar-20 22:15:39 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 11-Mar-20 21:51:50 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 11-Mar-20 15:12:27 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 11-Mar-20 14:34:04 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 10-Mar-20 08:43:26 WIB,

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 10-Mar-20 07:00:30 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 10-Mar-20 00:02:20 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 09-Mar-20 03:58:28 WIB

 • 09 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 09-Mar-20 02:19:24 WIB

 • 09 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 09-Mar-20 02:04:32 WIB

 • 09 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 08-Mar-20 11:03:54 WIB

 • 08 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-Mar-20 03:34:57 WIB,

 • 08 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 07-Mar-20 18:48:10 WIB

 • 07 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 07-Mar-20 18:35:03 WIB

 • 07 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 07-Mar-20 03:41:05 WIB,

 • 07 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 07-Mar-20 03:21:35 WIB,

 • 07 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 06-Mar-20 19:10:10 WIB,

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 06-Mar-20 18:27:18 WIB

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 06-Mar-20 14:32:59 WIB

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 06-Mar-20 01:25:58 WIB

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 05-Mar-20 16:22:46 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 05-Mar-20 13:16:01 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 05-Mar-20 12:05:20 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 05-Mar-20 05:09:40 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 04-Mar-20 05:10:31 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Mar-20 04:28:51 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Mar-20 04:19:46 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 03-Mar-20 17:30:38 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 03-Mar-20 10:08:37 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 03-Mar-20 03:26:54 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 03-Mar-20 03:12:12 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 03-Mar-20 00:48:23 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 02-Mar-20 20:19:48 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 02-Mar-20 19:25:40 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 02-Mar-20 15:27:49 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 02-Mar-20 08:43:39 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 01-Mar-20 14:18:33 WIB

 • 01 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 29-Feb-20 18:09:11 WIB

 • 29 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 27-Feb-20 22:34:29 WIB,

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 27-Feb-20 12:24:54 WIB,

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 27-Feb-20 04:07:28 WIB

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 27-Feb-20 02:06:25 WIB

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 27-Feb-20 00:07:40 WIB

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 26-Feb-20 23:41:48 WIB

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 26-Feb-20 22:31:29 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 26-Feb-20 21:39:34 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 26-Feb-20 20:38:49 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 26-Feb-20 01:05:56 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-Feb-20 19:20:29 WIB

 • 25 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Feb-20 05:25:55 WIB,

 • 25 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 24-Feb-20 09:44:53 WIB,

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 24-Feb-20 09:09:11 WIB,

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Feb-20 08:11:37 WIB,

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 24-Feb-20 05:19:28 WIB

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Feb-20 04:23:06 WIB

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 23-Feb-20 23:33:12 WIB

 • 23 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 23-Feb-20 20:34:07 WIB

 • 23 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 22-Feb-20 05:54:27 WIB

 • 22 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 21-Feb-20 21:59:54 WIB

 • 22 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Feb-20 12:06:00 WIB

 • 21 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 21-Feb-20 11:02:53 WIB

 • 21 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 21-Feb-20 05:08:16 WIB

 • 21 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 20-Feb-20 14:09:22 WIB

 • 20 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 20-Feb-20 10:25:56 WIB

 • 20 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 19-Feb-20 18:34:58 WIB

 • 19 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 19-Feb-20 08:06:16 WIB,

 • 19 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Feb-20 07:05:08 WIB

 • 19 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 19-Feb-20 06:53:59 WIB

 • 19 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 18-Feb-20 21:49:08 WIB

 • 18 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 18-Feb-20 21:01:06 WIB

 • 18 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 17-Feb-20 18:32:10 WIB

 • 17 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 17-Feb-20 02:25:03 WIB

 • 17 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 17-Feb-20 02:16:38 WIB

 • 17 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 16-Feb-20 09:27:51 WIB

 • 16 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 16-Feb-20 04:10:33 WIB,

 • 16 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 15-Feb-20 22:28:42 WIB

 • 15 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 15-Feb-20 14:48:39 WIB,

 • 15 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 14-Feb-20 09:06:04 WIB

 • 14 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 14-Feb-20 08:47:58 WIB

 • 14 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 14-Feb-20 08:27:45 WIB

 • 14 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Feb-20 06:07:42 WIB

 • 13 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 12-Feb-20 20:44:54 WIB

 • 12 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 11-Feb-20 21:52:56 WIB

 • 11 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 10-Feb-20 16:06:22 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Feb-20 11:18:28 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-Feb-20 07:49:36 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 10-Feb-20 07:34:14 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 09-Feb-20 07:16:57 WIB

 • 09 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.7, 09-Feb-20 06:12:50 WIB

 • 09 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 09-Feb-20 04:01:57 WIB

 • 09 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 08-Feb-20 18:41:06 WIB

 • 08 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Feb-20 06:51:37 WIB

 • 08 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 08-Feb-20 01:50:27 WIB

 • 08 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 07-Feb-20 16:23:45 WIB

 • 07 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Feb-20 05:16:44 WIB

 • 07 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 05-Feb-20 23:49:48 WIB

 • 06 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 05-Feb-20 23:27:57 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 05-Feb-20 17:49:40 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 05-Feb-20 08:56:37 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 05-Feb-20 08:54:27 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 05-Feb-20 08:47:05 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 05-Feb-20 08:39:01 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 05-Feb-20 08:31:05 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 05-Feb-20 08:30:21 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 04-Feb-20 06:50:48 WIB

 • 04 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 03-Feb-20 13:53:41 WIB

 • 03 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 03-Feb-20 05:30:16 WIB

 • 03 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 02-Feb-20 17:31:36 WIB

 • 02 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 02-Feb-20 02:15:34 WIB

 • 02 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 01-Feb-20 23:58:45 WIB

 • 02 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 01-Feb-20 07:22:32 WIB

 • 01 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Feb-20 04:45:12 WIB

 • 01 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 31-Jan-20 19:26:38 WIB

 • 01 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 31-Jan-20 18:55:58 WIB

 • 31 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 31-Jan-20 17:47:16 WIB

 • 31 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 31-Jan-20 11:43:10 WIB

 • 31 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 30-Jan-20 20:16:34 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 30-Jan-20 15:39:01 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 30-Jan-20 14:39:29 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 30-Jan-20 13:56:13 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Jan-20 21:15:39 WIB

 • 29 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 29-Jan-20 14:47:51 WIB

 • 29 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 29-Jan-20 14:34:12 WIB

 • 29 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 29-Jan-20 02:19:38 WIB

 • 29 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Jan-20 22:39:49 WIB

 • 28 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 28-Jan-20 19:30:11 WIB

 • 28 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 28-Jan-20 03:32:50 WIB

 • 28 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 27-Jan-20 22:47:59 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 27-Jan-20 21:46:45 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 27-Jan-20 21:01:56 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 27-Jan-20 20:58:13 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 27-Jan-20 15:01:05 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 27-Jan-20 08:27:33 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 27-Jan-20 00:26:27 WIB,

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 26-Jan-20 18:56:30 WIB,

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Jan-20 18:18:10 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 26-Jan-20 07:28:02 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 26-Jan-20 05:40:34 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Jan-20 05:30:44 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Jan-20 21:11:20 WIB

 • 25 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 25-Jan-20 11:38:14 WIB

 • 25 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 24-Jan-20 04:40:37 WIB

 • 24 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Jan-20 03:50:50 WIB

 • 24 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 23-Jan-20 11:11:32 WIB

 • 23 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.8, 23-Jan-20 04:45:00 WIB

 • 23 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 22-Jan-20 21:13:56 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 22-Jan-20 19:42:34 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 22-Jan-20 18:50:00 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 22-Jan-20 10:58:49 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 22-Jan-20 08:01:37 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 21-Jan-20 21:15:21 WIB,

 • 21 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 21-Jan-20 15:49:11 WIB

 • 21 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 21-Jan-20 08:00:38 WIB

 • 21 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 21-Jan-20 05:38:14 WIB

 • 21 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 21-Jan-20 03:51:16 WIB

 • 21 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 20-Jan-20 12:32:49 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 20-Jan-20 09:02:13 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 20-Jan-20 04:16:25 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 19-Jan-20 10:21:45 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 19-Jan-20 10:21:45 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Jan-20 06:29:28 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 19-Jan-20 06:06:55 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 18-Jan-20 21:44:03 WIB

 • 18 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 18-Jan-20 01:46:47 WIB

 • 18 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 18-Jan-20 00:23:26 WIB

 • 18 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 17-Jan-20 20:09:57 WIB

 • 17 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 17-Jan-20 08:34:44 WIB

 • 17 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 16-Jan-20 16:31:49 WIB,

 • 16 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 16-Jan-20 11:29:18 WIB

 • 16 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 16-Jan-20 07:31:10 WIB

 • 16 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 16-Jan-20 00:51:35 WIB

 • 16 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 15-Jan-20 20:36:05 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 15-Jan-20 20:01:33 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 15-Jan-20 19:59:41 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 15-Jan-20 19:53:46 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 15-Jan-20 19:51:26 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 15-Jan-20 19:50:28 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 14-Jan-20 02:12:53 WIB

 • 14 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Jan-20 23:52:01 WIB

 • 14 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 13-Jan-20 19:41:52 WIB

 • 13 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 12-Jan-20 00:46:03 WIB

 • 12 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 11-Jan-20 17:07:36 WIB

 • 11 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Jan-20 16:12:20 WIB

 • 10 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 09-Jan-20 05:05:31 WIB

 • 09 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 08-Jan-20 21:21:07 WIB

 • 08 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Jan-20 18:19:58 WIB

 • 08 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 08-Jan-20 04:52:13 WIB

 • 08 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 08-Jan-20 03:05:36 WIB

 • 08 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 07-Jan-20 23:28:48 WIB

 • 07 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 07-Jan-20 19:51:26 WIB

 • 07 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Jan-20 14:39:34 WIB

 • 07 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 05-Jan-20 21:12:11 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 05-Jan-20 12:34:43 WIB,

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 05-Jan-20 03:34:18 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 05-Jan-20 01:09:25 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 03-Jan-20 23:29:30 WIB

 • 03 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 01-Jan-20 04:33:57 WIB

 • 01 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Jan-20 01:23:13 WIB

 • 01 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 31-Dec-19 18:53:34 WIB

 • 31 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 31-Dec-19 13:08:05 WIB

 • 31 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 29-Dec-19 11:04:53 WIB,

 • 29 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 28-Dec-19 17:03:13 WIB

 • 28 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 28-Dec-19 15:09:30 WIB

 • 28 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 28-Dec-19 07:13:37 WIB

 • 28 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 28-Dec-19 01:54:49 WIB

 • 28 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 27-Dec-19 14:23:13 WIB

 • 27 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 27-Dec-19 13:11:52 WIB

 • 27 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 27-Dec-19 11:54:19 WIB

 • 27 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Dec-19 22:53:20 WIB,

 • 24 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 22-Dec-19 19:28:13 WIB

 • 22 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 22-Dec-19 18:42:22 WIB

 • 22 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 22-Dec-19 13:42:00 WIB

 • 22 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 22-Dec-19 13:06:00 WIB

 • 22 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 22-Dec-19 12:20:48 WIB

 • 22 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 20-Dec-19 23:34:42 WIB

 • 20 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 20-Dec-19 07:47:06 WIB

 • 20 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 20-Dec-19 07:04:56 WIB

 • 20 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 19-Dec-19 21:19:54 WIB

 • 19 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 18-Dec-19 21:01:15 WIB

 • 18 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 18-Dec-19 14:23:55 WIB

 • 18 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 17-Dec-19 22:52:15 WIB

 • 17 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 17-Dec-19 19:56:37 WIB

 • 17 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 16-Dec-19 18:29:13 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 16-Dec-19 18:08:25 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 16-Dec-19 17:56:52 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Dec-19 06:09:47 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 15-Dec-19 23:59:10 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 15-Dec-19 10:36:26 WIB

 • 15 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 14-Dec-19 23:38:40 WIB

 • 15 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Dec-19 21:10:35 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 14-Dec-19 12:25:57 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Dec-19 09:18:50 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 14-Dec-19 03:01:57 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 14-Dec-19 02:42:48 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 14-Dec-19 02:42:29 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 14-Dec-19 01:06:06 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 14-Dec-19 00:53:06 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 13-Dec-19 14:12:43 WIB

 • 13 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 12-Dec-19 06:58:25 WIB

 • 12 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 12-Dec-19 03:16:07 WIB

 • 12 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 11-Dec-19 08:51:13 WIB

 • 11 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Dec-19 04:20:08 WIB

 • 11 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 10-Dec-19 22:45:39 WIB

 • 10 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Dec-19 12:54:18 WIB

 • 10 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 09-Dec-19 22:25:37 WIB

 • 09 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 09-Dec-19 18:24:24 WIB

 • 09 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Dec-19 00:19:12 WIB

 • 09 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Dec-19 11:43:45 WIB

 • 08 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 08-Dec-19 10:33:28 WIB

 • 08 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 06-Dec-19 06:28:05 WIB

 • 06 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 05-Dec-19 04:36:04 WIB

 • 05 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 04-Dec-19 18:58:41 WIB

 • 04 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 01-Dec-19 16:48:50 WIB,

 • 01 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 01-Dec-19 06:40:19 WIB

 • 01 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 30-Nov-19 20:21:37 WIB

 • 30 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 30-Nov-19 16:39:00 WIB

 • 30 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 29-Nov-19 23:31:08 WIB

 • 29 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Nov-19 19:11:48 WIB

 • 29 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 19-Nov-19 12:25:49 WIB

 • 19 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 19-Nov-19 09:11:21 WIB

 • 19 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 19-Nov-19 08:57:31 WIB

 • 19 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-Nov-19 13:22:47 WIB

 • 13 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 13-Nov-19 10:50:48 WIB

 • 13 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 13-Nov-19 10:44:19 WIB

 • 13 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 13-Nov-19 10:34:53 WIB

 • 13 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 13-Nov-19 03:06:22 WIB

 • 13 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 12-Nov-19 20:02:56 WIB

 • 13 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 11-Nov-19 21:01:17 WIB

 • 11 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 11-Nov-19 05:08:07 WIB

 • 11 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 09-Nov-19 19:56:07 WIB

 • 10 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 09-Nov-19 17:22:40 WIB

 • 09 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 09-Nov-19 13:02:55 WIB

 • 09 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 09-Nov-19 08:19:39 WIB

 • 09 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 07-Nov-19 01:41:21 WIB

 • 07 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 24-Oct-19 08:20:50 WIB

 • 24 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 23-Oct-19 13:09:49 WIB

 • 23 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 22-Oct-19 07:13:16 WIB

 • 22 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 22-Oct-19 05:40:53 WIB

 • 22 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 22-Oct-19 02:17:23 WIB

 • 22 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 20-Oct-19 22:57:47 WIB

 • 20 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 20-Oct-19 14:26:49 WIB,

 • 20 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 20-Oct-19 13:33:27 WIB

 • 20 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 20-Oct-19 13:15:06 WIB

 • 20 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 20-Oct-19 07:29:38 WIB

 • 20 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 20-Oct-19 03:03:49 WIB

 • 20 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Oct-19 08:38:32 WIB

 • 19 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Oct-19 01:03:06 WIB

 • 19 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 19-Oct-19 01:02:47 WIB

 • 19 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 18-Oct-19 23:16:47 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 18-Oct-19 21:58:34 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 18-Oct-19 19:25:25 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 18-Oct-19 18:34:04 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 18-Oct-19 18:11:47 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 18-Oct-19 11:20:56 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 18-Oct-19 09:10:06 WIB,

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 17-Oct-19 11:05:55 WIB

 • 17 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 17-Oct-19 03:53:27 WIB

 • 17 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 16-Oct-19 22:04:05 WIB

 • 16 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 16-Oct-19 21:28:23 WIB

 • 16 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Oct-19 11:43:38 WIB,

 • 16 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 15-Oct-19 12:35:56 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 15-Oct-19 11:51:59 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 15-Oct-19 09:21:42 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 15-Oct-19 05:34:12 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 15-Oct-19 03:35:36 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 14-Oct-19 10:02:45 WIB

 • 14 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 14-Oct-19 03:54:12 WIB

 • 14 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 14-Oct-19 02:46:11 WIB,

 • 14 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-Oct-19 23:30:22 WIB

 • 13 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-Oct-19 12:11:35 WIB

 • 13 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 12-Oct-19 23:19:17 WIB

 • 12 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 12-Oct-19 18:02:56 WIB

 • 12 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Oct-19 21:50:45 WIB

 • 11 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 11-Oct-19 12:12:46 WIB

 • 11 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 10-Oct-19 21:56:13 WIB

 • 10 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 10-Oct-19 14:40:12 WIB

 • 10 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-Oct-19 13:11:57 WIB

 • 10 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-Oct-19 01:52:19 WIB,

 • 10 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 09-Oct-19 19:15:16 WIB

 • 09 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 08-Oct-19 21:51:37 WIB,

 • 08 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 08-Oct-19 21:49:40 WIB,

 • 08 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 08-Oct-19 10:33:49 WIB,

 • 08 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 08-Oct-19 05:50:41 WIB

 • 08 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 08-Oct-19 00:27:45 WIB

 • 08 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Oct-19 02:56:49 WIB

 • 07 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 07-Oct-19 00:19:34 WIB

 • 07 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 07-Oct-19 00:03:07 WIB

 • 07 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 06-Oct-19 23:55:41 WIB

 • 07 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Oct-19 19:58:56 WIB

 • 06 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Oct-19 06:07:00 WIB

 • 06 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 06-Oct-19 02:48:36 WIB

 • 06 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 05-Oct-19 03:23:39 WIB

 • 05 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 04-Oct-19 18:56:37 WIB

 • 04 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 03-Oct-19 13:16:37 WIB,

 • 03 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 03-Oct-19 09:07:30 WIB,

 • 03 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 03-Oct-19 07:45:18 WIB,

 • 03 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 03-Oct-19 00:11:54 WIB

 • 03 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 02-Oct-19 15:37:02 WIB

 • 02 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 02-Oct-19 08:21:16 WIB

 • 02 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 02-Oct-19 01:28:22 WIB

 • 02 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 01-Oct-19 22:10:03 WIB

 • 01 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 01-Oct-19 11:08:55 WIB,

 • 01 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Oct-19 04:48:32 WIB

 • 01 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 30-Sep-19 23:41:20 WIB,

 • 01 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 30-Sep-19 16:04:11 WIB

 • 30 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 30-Sep-19 11:26:06 WIB

 • 30 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 30-Sep-19 04:57:13 WIB

 • 30 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 29-Sep-19 18:01:04 WIB,

 • 29 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 28-Sep-19 12:27:35 WIB

 • 28 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 27-Sep-19 04:25:38 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 27-Sep-19 03:05:06 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 27-Sep-19 00:59:03 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 26-Sep-19 19:56:58 WIB

 • 26 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 26-Sep-19 05:33:38 WIB

 • 26 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 25-Sep-19 19:49:24 WIB

 • 25 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 23-Sep-19 18:42:14 WIB

 • 23 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 23-Sep-19 12:07:26 WIB

 • 23 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 22-Sep-19 17:28:46 WIB

 • 22 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 22-Sep-19 00:39:59 WIB

 • 22 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 21-Sep-19 20:50:19 WIB

 • 21 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Sep-19 19:45:43 WIB

 • 21 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 20-Sep-19 20:42:11 WIB,

 • 20 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 20-Sep-19 04:50:58 WIB

 • 20 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 19-Sep-19 17:29:08 WIB

 • 19 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 19-Sep-19 01:29:51 WIB,

 • 19 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Sep-19 00:15:13 WIB

 • 19 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 18-Sep-19 23:30:16 WIB,

 • 18 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 18-Sep-19 10:29:16 WIB

 • 18 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 17-Sep-19 17:27:31 WIB

 • 17 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 17-Sep-19 05:51:15 WIB

 • 17 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 17-Sep-19 01:32:00 WIB

 • 17 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 16-Sep-19 22:06:02 WIB

 • 16 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 16-Sep-19 19:26:38 WIB

 • 16 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 15-Sep-19 14:35:08 WIB

 • 15 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-Sep-19 10:12:29 WIB

 • 15 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 15-Sep-19 01:36:42 WIB

 • 15 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 14-Sep-19 21:33:03 WIB

 • 14 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Sep-19 04:39:03 WIB

 • 13 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 12-Sep-19 21:48:02 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 12-Sep-19 21:21:00 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 12-Sep-19 13:19:22 WIB,

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 12-Sep-19 02:01:18 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 12-Sep-19 01:02:15 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Sep-19 22:29:56 WIB

 • 11 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 10-Sep-19 20:33:32 WIB

 • 10 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Sep-19 14:37:22 WIB

 • 10 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 10-Sep-19 03:54:45 WIB

 • 10 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 09-Sep-19 22:36:35 WIB

 • 09 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Sep-19 21:57:42 WIB

 • 09 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Sep-19 05:13:47 WIB,

 • 09 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 08-Sep-19 21:52:02 WIB,

 • 08 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 08-Sep-19 21:12:41 WIB,

 • 08 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 07-Sep-19 14:51:19 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 07-Sep-19 10:56:10 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 07-Sep-19 04:23:37 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 06-Sep-19 13:08:25 WIB,

 • 06 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 05-Sep-19 19:22:16 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 05-Sep-19 18:01:01 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 05-Sep-19 07:50:09 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 05-Sep-19 07:34:57 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 05-Sep-19 01:06:18 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 01-Sep-19 21:43:52 WIB

 • 01 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 31-Aug-19 10:05:07 WIB

 • 31 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 31-Aug-19 02:16:41 WIB

 • 31 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 30-Aug-19 18:36:56 WIB

 • 30 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 30-Aug-19 18:36:56 WIB

 • 30 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 29-Aug-19 19:42:10 WIB,

 • 29 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 29-Aug-19 18:46:31 WIB

 • 29 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Aug-19 07:14:14 WIB

 • 28 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 28-Aug-19 03:28:28 WIB

 • 28 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 28-Aug-19 01:40:17 WIB

 • 28 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 27-Aug-19 23:33:14 WIB

 • 27 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 26-Aug-19 05:37:56 WIB,

 • 26 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Aug-19 22:17:20 WIB

 • 24 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 24-Aug-19 02:03:22 WIB

 • 24 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Aug-19 11:41:29 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 23-Aug-19 06:47:32 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 23-Aug-19 06:33:06 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 22-Aug-19 02:07:47 WIB

 • 22 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 21-Aug-19 21:31:27 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 21-Aug-19 16:55:11 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 21-Aug-19 13:31:59 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 21-Aug-19 11:48:53 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 21-Aug-19 11:24:05 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 21-Aug-19 10:17:24 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 10:02:00 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 09:17:14 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 21-Aug-19 09:01:19 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 21-Aug-19 07:58:32 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 21-Aug-19 07:23:47 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.2, 21-Aug-19 07:14:18 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 21-Aug-19 06:49:03 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 21-Aug-19 05:29:05 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 05:18:30 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 04:56:32 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.9, 21-Aug-19 04:55:34 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 04:52:09 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 03:41:41 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 03:39:29 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 21-Aug-19 03:28:57 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 03:25:36 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 03:24:21 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 21-Aug-19 03:21:24 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 03:16:44 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 03:13:10 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 21-Aug-19 03:06:16 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 20-Aug-19 00:35:04 WIB,

 • 20 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 20-Aug-19 00:35:04 WIB,

 • 20 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 19-Aug-19 13:03:04 WIB

 • 19 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 19-Aug-19 07:27:27 WIB

 • 19 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 18-Aug-19 23:24:47 WIB

 • 19 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Aug-19 23:02:57 WIB

 • 18 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 18-Aug-19 14:00:32 WIB,

 • 18 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 17-Aug-19 20:54:44 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 17-Aug-19 18:36:15 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 17-Aug-19 16:43:54 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 17-Aug-19 16:33:45 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 17-Aug-19 15:51:02 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 17-Aug-19 11:20:05 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 16-Aug-19 15:14:33 WIB

 • 16 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 16-Aug-19 13:38:14 WIB

 • 16 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-Aug-19 15:27:53 WIB

 • 15 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 14-Aug-19 06:45:30 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 14-Aug-19 02:56:18 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Aug-19 00:54:07 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 13-Aug-19 23:33:50 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 13-Aug-19 21:27:01 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Aug-19 21:24:22 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-Aug-19 21:20:09 WIB

 • 13 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 13-Aug-19 03:20:59 WIB

 • 13 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 13-Aug-19 02:38:19 WIB

 • 13 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 13-Aug-19 00:56:04 WIB

 • 13 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 13-Aug-19 00:45:58 WIB

 • 13 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 12-Aug-19 20:32:40 WIB

 • 12 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 12-Aug-19 05:20:32 WIB

 • 12 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 11-Aug-19 14:54:18 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 11-Aug-19 11:53:35 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 11-Aug-19 07:26:10 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 11-Aug-19 04:59:11 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 10-Aug-19 10:32:16 WIB

 • 10 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 10-Aug-19 06:46:14 WIB,

 • 10 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 09-Aug-19 20:54:51 WIB,

 • 09 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 09-Aug-19 20:00:06 WIB,

 • 09 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-Aug-19 05:54:29 WIB

 • 08 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 08-Aug-19 03:27:25 WIB

 • 08 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 08-Aug-19 02:22:13 WIB

 • 08 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 07-Aug-19 22:53:09 WIB

 • 07 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 07-Aug-19 22:12:24 WIB

 • 07 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 07-Aug-19 00:41:43 WIB

 • 07 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 03-Aug-19 18:49:15 WIB,

 • 03 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 03-Aug-19 14:39:05 WIB,

 • 03 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 03-Aug-19 00:22:02 WIB

 • 03 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 03-Aug-19 00:08:53 WIB

 • 03 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 01-Aug-19 23:09:09 WIB

 • 01 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 01-Aug-19 21:09:20 WIB

 • 01 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Aug-19 10:32:06 WIB

 • 01 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 31-Jul-19 12:44:35 WIB

 • 31 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 28-Jul-19 20:32:42 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Jul-19 05:05:29 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Jul-19 04:54:31 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 27-Jul-19 23:46:20 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 27-Jul-19 23:47:52 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 27-Jul-19 21:47:58 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 27-Jul-19 21:29:00 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 27-Jul-19 21:22:49 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Jul-19 19:01:44 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 27-Jul-19 18:13:55 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 27-Jul-19 16:25:45 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 27-Jul-19 10:44:43 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 27-Jul-19 00:34:29 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 26-Jul-19 22:47:25 WIB

 • 26 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Jul-19 14:42:43 WIB

 • 25 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 24-Jul-19 13:29:22 WIB,

 • 24 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Jul-19 12:37:51 WIB,

 • 24 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Jul-19 02:17:16 WIB

 • 24 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 24-Jul-19 01:02:12 WIB

 • 24 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 24-Jul-19 00:35:23 WIB

 • 24 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 22-Jul-19 15:35:16 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 22-Jul-19 15:29:44 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 22-Jul-19 14:17:10 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 22-Jul-19 08:46:20 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 22-Jul-19 03:54:35 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 21-Jul-19 10:32:35 WIB

 • 21 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Jul-19 01:29:22 WIB

 • 19 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 19-Jul-19 01:22:39 WIB

 • 19 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat