Gempa Mag:3.3, 27-Feb-21 07:30:30 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Feb-21 01:28:17 WIB

 • 27 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 26-Feb-21 23:30:25 WIB

 • 26 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 26-Feb-21 19:48:33 WIB

 • 26 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Feb-21 16:32:52 WIB

 • 26 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 26-Feb-21 04:01:22 WIB

 • 26 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 26-Feb-21 03:46:34 WIB

 • 26 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-Feb-21 23:05:58 WIB

 • 25 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Feb-21 07:00:04 WIB

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Feb-21 06:31:46 WIB

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 23-Feb-21 04:33:07 WIB

 • 23 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 22-Feb-21 23:12:51 WIB

 • 22 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 22-Feb-21 20:21:56 WIB

 • 22 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 22-Feb-21 17:02:48 WIB

 • 22 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 22-Feb-21 10:50:36 WIB

 • 22 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 15-Feb-21 09:45:45 WIB

 • 15 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 15-Feb-21 07:13:07 WIB

 • 15 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 15-Feb-21 00:17:50 WIB

 • 15 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.5, 14-Feb-21 23:04:25 WIB

 • 14 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 14-Feb-21 22:37:00 WIB

 • 14 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 14-Feb-21 12:54:27 WIB

 • 14 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 12-Feb-21 22:05:05 WIB

 • 12 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 12-Feb-21 14:02:35 WIB

 • 12 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 11-Feb-21 03:46:10 WIB

 • 11 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 10-Feb-21 17:21:32 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 10-Feb-21 14:13:57 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 10-Feb-21 04:17:53 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.6, 10-Feb-21 00:16:07 WIB

 • 10 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 07-Feb-21 08:11:10 WIB

 • 07 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 05-Feb-21 07:31:00 WIB

 • 05 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 05-Feb-21 04:17:24 WIB

 • 05 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 05-Feb-21 01:41:31 WIB

 • 05 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 04-Feb-21 23:24:23 WIB

 • 04 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 04-Feb-21 13:04:19 WIB

 • 04 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 02-Feb-21 09:50:39 WIB

 • 02 Feb 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 31-Jan-21 23:42:39 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 31-Jan-21 18:37:11 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 31-Jan-21 12:16:38 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 31-Jan-21 06:37:28 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 31-Jan-21 03:46:01 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 31-Jan-21 03:28:11 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 31-Jan-21 00:13:22 WIB

 • 31 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.3, 30-Jan-21 17:52:33 WIB

 • 30 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 30-Jan-21 13:51:38 WIB

 • 30 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 30-Jan-21 09:57:05 WIB

 • 30 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 28-Jan-21 01:36:58 WI

 • 28 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 26-Jan-21 06:36:47 WIB

 • 26 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 25-Jan-21 23:30:21 WIB

 • 25 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Mag:3.2, 25-Jan-21 22:39:24 WIB

 • 25 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 25-Jan-21 21:11:52 WIB

 • 25 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 25-Jan-21 12:24:45 WIB

 • 25 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9 SR, 24-Jan-21 20:03:29 WIB

 • 24 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 23-Jan-21 23:55:25 WIB

 • 24 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 22-Jan-21 04:57:43 WIB

 • 22 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Jan-21 19:17:25 WIB

 • 21 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 21-Jan-21 15:51:57 WIB

 • 21 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 21-Jan-21 09:52:10 WIB

 • 21 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Jan-21 08:49:00 WIB

 • 21 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 21-Jan-21 04:10:49 WIB

 • 21 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 21-Jan-21 01:38:54 WIB

 • 21 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 20-Jan-21 19:43:09 WIB

 • 20 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-Jan-21 16:41:00 WIB

 • 20 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 20-Jan-21 15:06:04 WIB

 • 20 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 18-Jan-21 17:20:03 WIB

 • 18 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 17-Jan-21 00:45:28 WIB

 • 17 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 16-Jan-21 05:04:04 WIB

 • 16 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 16-Jan-21 00:47:53 WIB

 • 16 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 15-Jan-21 21:17:03 WIB

 • 15 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 15-Jan-21 12:26:00 WIB

 • 15 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 15-Jan-21 10:17:42 WIB

 • 15 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 15-Jan-21 10:06:06 WIB

 • 15 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 15-Jan-21 09:56:02 WIB

 • 15 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Jan-21 19:35:07 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 11-Jan-21 19:07:01 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 11-Jan-21 18:51:31 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Jan-21 17:52:25 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 11-Jan-21 06:00:20 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 11-Jan-21 05:51:00 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 11-Jan-21 05:07:15 WIB

 • 11 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 10-Jan-21 22:18:05 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Jan-21 18:03:02 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 10-Jan-21 15:58:51 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.6, 10-Jan-21 15:28:55 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Jan-21 15:39:05 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Jan-21 07:30:09 WIB

 • 10 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 08-Jan-21 11:38:25 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 08-Jan-21 08:33:07 WIB

 • 08 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 06-Jan-21 16:00:38 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Jan-21 06:42:47 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 06-Jan-21 06:33:39 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Jan-21 05:30:26 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 06-Jan-21 02:31:54 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 05-Jan-21 23:56:08 WIB

 • 06 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 05-Jan-21 22:13:08 WIB

 • 05 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 05-Jan-21 17:09:15 WIB

 • 05 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 04-Jan-21 04:56:15 WIB

 • 04 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 03-Jan-21 18:59:47 WIB

 • 03 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 02-Jan-21 07:23:34 WIB

 • 02 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Jan-21 15:03:16 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 01-Jan-21 05:19:38 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Jan-21 04:05:31 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Jan-21 03:51:19 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 01-Jan-21 00:03:57 WIB

 • 01 Jan 2021
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 31-Dec-20 22:27:06 WIB

 • 31 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 31-Dec-20 09:33:12 WIB

 • 31 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 31-Dec-20 08:55:55 WIB

 • 31 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 27-Dec-20 21:17:04 WIB

 • 27 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Dec-20 22:23:20 WIB

 • 27 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Dec-20 22:23:20 WIB

 • 26 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Dec-20 20:35:14 WIB

 • 26 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.Info Gempa Mag:3.1, 26-Dec-20 06:06:17 WIB,

 • 25 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 23-Dec-20 14:50:11 WIB,

 • 23 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 21-Dec-20 13:32:05 WIB

 • 21 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Dec-20 12:46:02 WIB

 • 21 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 19-Dec-20 13:25:56 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Dec-20 06:48:34 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Dec-20 05:42:31 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Dec-20 02:14:47 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 19-Dec-20 00:51:27 WIB

 • 19 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Dec-20 23:44:19 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 18-Dec-20 12:05:42 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 18-Dec-20 12:20:34 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 18-Dec-20 08:02:10 WIB

 • 18 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 16-Dec-20 17:04:44 WIB

 • 16 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 15-Dec-20 16:55:43 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 15-Dec-20 11:11:13 WIB

 • 15 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Dec-20 15:18:16 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 14-Dec-20 15:12:36 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Dec-20 10:08:33 WIB

 • 14 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 07-Dec-20 04:54:52 WIB

 • 07 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Dec-20 23:51:26 WIB

 • 07 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 04-Dec-20 15:34:30 WIB

 • 04 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 03-Dec-20 21:50:58 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 03-Dec-20 17:41:03 WIB

 • 03 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

GEMPABUMI TEKTONIK M4.6 dan M4.3 DI PESAWARAN-LAMPUNG DAN SEKITARNYA

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 02-Dec-20 10:04:32 WIB

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 02-Dec-20 00:40:19 WIB

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 02-Dec-20 00:30:24 WIB

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Dec-20 23:49:15 WIB

 • 02 Des 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 29-Nov-20 04:07:50 WIB

 • 29 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 29-Nov-20 01:44:06 WIB

 • 29 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 29-Nov-20 01:20:56 WIB

 • 29 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 29-Nov-20 05:38:42 WIB

 • 29 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Nov-20 23:12:16 WIB

 • 28 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Nov-20 16:07:58 WIB

 • 28 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Nov-20 10:26:03 WIB

 • 28 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Nov-20 10:13:20 WIB

 • 28 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Nov-20 07:42:41 WIB

 • 28 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 27-Nov-20 20:08:25 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 27-Nov-20 07:43:39 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 27-Nov-20 07:38:59 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 27-Nov-20 07:38:08 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 27-Nov-20 01:33:02 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Nov-20 00:20:51 WIB

 • 27 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 26-Nov-20 23:05:00 WIB

 • 26 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 26-Nov-20 21:45:31 WIB

 • 26 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 23-Nov-20 05:12:37 WIB

 • 23 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 22-Nov-20 23:02:27 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 22-Nov-20 14:48:31 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 22-Nov-20 06:02:09 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 22-Nov-20 05:06:21 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 22-Nov-20 00:09:52 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.0, 21-Nov-20 23:58:37 WIB

 • 22 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 21-Nov-20 12:25:26 WIB

 • 21 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Nov-20 14:22:40 WIB

 • 18 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Nov-20 12:32:02 WIB

 • 18 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Nov-20 23:21:36 WIB

 • 17 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 17-Nov-20 06:24:38 WIB

 • 17 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 16-Nov-20 18:28:24 WIB

 • 16 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 16-Nov-20 09:30:14 WIB

 • 16 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 14-Nov-20 06:19:42 WIB

 • 14 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 14-Nov-20 03:22:40 WIB

 • 14 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-Nov-20 20:10:13 WIB

 • 13 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 12-Nov-20 23:24:33 WIB

 • 12 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 12-Nov-20 00:13:57 WIB

 • 12 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Nov-20 22:18:41 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Nov-20 20:10:53 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Nov-20 13:47:02 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 11-Nov-20 13:39:18 WIB

 • 11 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 09-Nov-20 01:17:45 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 09-Nov-20 01:10:11 WIB

 • 09 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 07-Nov-20 22:35:20 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 07-Nov-20 17:36:59 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 15:49:31 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 07-Nov-20 15:15:06 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Nov-20 14:14:27 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 07-Nov-20 08:42:01 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 07-Nov-20 08:10:44 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 07-Nov-20 07:03:33 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 05:35:34 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 05:27:58 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Nov-20 03:47:55 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 07-Nov-20 02:53:57 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 07-Nov-20 01:45:51 WIB

 • 07 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Nov-20 23:44:30 WIB

 • 06 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 06-Nov-20 10:27:00 WIB

 • 06 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 05-Nov-20 22:34:26 WIB

 • 05 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 03-Nov-20 23:09:21 WIB

 • 03 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 03-Nov-20 02:07:50 WIB

 • 03 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 03-Nov-20 00:01:20 WIB

 • 03 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 02-Nov-20 22:37:05 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 02-Nov-20 15:10:17 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 02-Nov-20 13:33:13 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 02-Nov-20 11:26:33 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 02-Nov-20 10:44:09 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 02-Nov-20 01:10:56 WIB

 • 02 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.4, 01-Nov-20 22:16:02 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 01-Nov-20 22:05:45 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 01-Nov-20 22:02:43 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 01-Nov-20 22:01:36 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 01-Nov-20 21:57:32 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 01-Nov-20 21:55:00 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 01-Nov-20 21:50:02 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 01-Nov-20 21:34:09 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Nov-20 20:32:01 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 01-Nov-20 13:04:24 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Nov-20 11:43:15 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 01-Nov-20 10:32:59 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 01-Nov-20 08:03:17 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Nov-20 01:49:59 WIB

 • 01 Nov 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 31-Oct-20 14:38:26 WIB

 • 31 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 31-Oct-20 11:57:49 WIB

 • 31 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 31-Oct-20 08:14:28 WIB

 • 31 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 29-Oct-20 21:38:31 WIB

 • 29 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 29-Oct-20 06:15:42 WIB

 • 29 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 29-Oct-20 04:51:46 WIB

 • 29 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 28-Oct-20 21:18:26 WIB

 • 28 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Oct-20 05:01:38 WIB

 • 28 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Oct-20 04:58:11 WIB

 • 28 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 28-Oct-20 00:00:13 WIB

 • 28 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 27-Oct-20 20:05:42 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 27-Oct-20 15:56:08 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 27-Oct-20 15:20:45 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 27-Oct-20 14:20:49 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Oct-20 11:28:16 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 27-Oct-20 07:33:11 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Oct-20 00:22:11 WIB

 • 27 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Oct-20 21:47:00 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 26-Oct-20 18:11:21 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Oct-20 12:52:35 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 26-Oct-20 11:08:39 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Oct-20 07:41:35 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 26-Oct-20 06:49:48 WIB

 • 26 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 25-Oct-20 14:45:42 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 25-Oct-20 13:35:41 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 25-Oct-20 11:08:47 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-Oct-20 08:49:26 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 25-Oct-20 08:22:01 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 25-Oct-20 08:32:36 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Oct-20 05:41:27 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 25-Oct-20 03:41:19 WIB

 • 25 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 24-Oct-20 21:43:32 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 24-Oct-20 21:40:14 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 24-Oct-20 20:54:58 WIB

 • 24 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Oct-20 07:04:45 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 23-Oct-20 06:50:33 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 23-Oct-20 05:19:02 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 23-Oct-20 05:09:22 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 23-Oct-20 03:24:57 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 23-Oct-20 02:45:32 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 23-Oct-20 02:16:47 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 23-Oct-20 01:35:36 WIB

 • 23 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 22-Oct-20 21:33:51 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 22-Oct-20 17:37:27 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 22-Oct-20 13:03:54 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 22-Oct-20 11:48:28 WIB

 • 22 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 20-Oct-20 02:57:14 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-Oct-20 01:07:59 WIB

 • 20 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Oct-20 23:49:15 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Oct-20 23:15:59 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 19-Oct-20 23:09:32 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-Oct-20 21:15:22 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Oct-20 20:45:16 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-Oct-20 20:16:14 WIB

 • 19 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 18-Oct-20 21:28:51 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 18-Oct-20 20:07:58 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 18-Oct-20 15:06:04 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 18-Oct-20 09:40:16 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 18-Oct-20 06:26:56 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 18-Oct-20 01:23:11 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 18-Oct-20 00:40:36 WIB

 • 18 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Oct-20 21:27:44 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Oct-20 18:49:50 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 17-Oct-20 12:11:12 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 17-Oct-20 08:23:47 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 17-Oct-20 08:25:41 WIB

 • 17 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 14-Oct-20 16:06:49 WIB

 • 14 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 14-Oct-20 08:01:55 WIB

 • 14 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 13-Oct-20 21:55:26 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 13-Oct-20 21:52:02 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 13-Oct-20 21:31:04 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 13-Oct-20 10:34:55 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-Oct-20 03:15:10 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 13-Oct-20 00:12:42 WIB

 • 13 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 12-Oct-20 14:25:04 WIB

 • 12 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-Oct-20 01:00:19 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 10-Oct-20 00:59:48 WIB

 • 10 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 09-Oct-20 15:34:58 WIB

 • 09 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 09-Oct-20 07:25:36 WIB

 • 09 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.8, 08-Oct-20 23:07:52 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 08-Oct-20 18:51:50 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 08-Oct-20 11:57:16 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 08-Oct-20 05:26:50 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 08-Oct-20 00:41:52 WIB

 • 08 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 07-Oct-20 14:57:43 WIB

 • 07 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 07-Oct-20 05:17:31 WIB

 • 07 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 06-Oct-20 23:58:02 WIB

 • 07 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Oct-20 11:55:05 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 06-Oct-20 10:35:38 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Oct-20 08:02:27 WIB

 • 06 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Oct-20 13:25:19 WIB

 • 04 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 03-Oct-20 23:10:39 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 03-Oct-20 22:37:01 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 03-Oct-20 17:46:46 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 03-Oct-20 13:16:44 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 03-Oct-20 12:42:13 WIB

 • 03 Okt 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 30-Sep-20 02:31:22 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 29-Sep-20 23:53:58 WIB

 • 30 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 29-Sep-20 05:37:16 WIB

 • 29 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 29-Sep-20 03:16:35 WIB

 • 29 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 28-Sep-20 15:43:50 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

[Dirasakan] Info Gempa Mag:4.2, 28-Sep-2020 10:49:00 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 28-Sep-20 08:17:34 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 28-Sep-20 05:14:09 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 28-Sep-20 03:51:35 WIB

 • 28 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 27-Sep-20 16:23:14 WIB

 • 27 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 21-Sep-20 09:11:31 WIB

 • 21 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 21-Sep-20 05:57:32 WIB

 • 21 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 20-Sep-20 12:48:15 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 20-Sep-20 08:59:59 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 20-Sep-20 03:57:53 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 20-Sep-20 03:52:49 WIB

 • 20 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 19-Sep-20 13:22:08 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 19-Sep-20 10:21:10 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 19-Sep-20 04:39:26 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 19-Sep-20 00:11:09 WIB

 • 19 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 18-Sep-20 10:01:26 WIB

 • 18 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 18-Sep-20 05:30:10 WIB

 • 18 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 18-Sep-20 02:18:04 WIB

 • 18 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 17-Sep-20 19:12:14 WIB

 • 17 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 15-Sep-20 03:15:31 WIB

 • 15 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 14-Sep-20 21:22:07 WIB

 • 14 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Sep-20 05:30:40 WIB

 • 14 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Sep-20 02:39:32 WIB

 • 14 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.9, 13-Sep-20 22:56:28 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 13-Sep-20 22:42:52 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.2, 13-Sep-20 22:02:27 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 13-Sep-20 21:37:35 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-Sep-20 20:04:48 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 13-Sep-20 19:33:56 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 13-Sep-20 08:47:48 WIB

 • 13 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 12-Sep-20 20:40:11 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 12-Sep-20 17:08:56 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 12-Sep-20 13:18:10 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 12-Sep-20 12:33:51 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 12-Sep-20 11:48:20 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 12-Sep-20 10:09:02 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 12-Sep-20 09:49:52 WIB

 • 12 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 10-Sep-20 01:13:58 WIB

 • 10 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 09-Sep-20 14:55:02 WIB

 • 09 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 09-Sep-20 01:22:07 WIB

 • 09 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 07-Sep-20 12:19:44 WIB

 • 07 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 07-Sep-20 09:34:54 WIB

 • 07 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 07-Sep-20 08:22:55 WIB

 • 07 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 05-Sep-20 00:40:46 WIB

 • 05 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 04-Sep-20 21:33:27 WIB

 • 04 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 04-Sep-20 13:35:44 WIB

 • 04 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 03-Sep-20 08:37:23 WIB

 • 03 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 02-Sep-20 09:19:13 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 02-Sep-20 06:24:09 WIB

 • 02 Sep 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 29-Aug-20 17:52:49 WIB

 • 29 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 29-Aug-20 11:40:44 WIB

 • 29 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 28-Aug-20 19:30:28 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 28-Aug-20 17:31:08 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Aug-20 15:09:59 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 28-Aug-20 06:27:30 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Aug-20 05:49:44 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Aug-20 02:43:58 WIB

 • 28 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 24-Aug-20 18:45:41 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 24-Aug-20 16:42:15 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 24-Aug-20 09:29:51 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 24-Aug-20 05:01:20 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 24-Aug-20 04:05:31 WIB

 • 24 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 23-Aug-20 21:30:54 WIB

 • 23 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 23-Aug-20 21:24:25 WIB

 • 23 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 23-Aug-20 05:25:32 WIB

 • 23 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 22-Aug-20 22:41:12 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.8, 22-Aug-20 10:17:48 WIB

 • 22 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 21-Aug-20 18:36:40 WIB

 • 21 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 20-Aug-20 03:32:06 WIB

 • 20 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 20-Aug-20 03:06:25 WIB

 • 20 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 20-Aug-20 02:52:40 WIB

 • 20 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 20-Aug-20 02:33:34 WIB

 • 20 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 20-Aug-20 00:49:42 WIB

 • 20 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 19-Aug-20 23:05:39 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 19-Aug-20 17:02:30 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 19-Aug-20 16:49:09 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 19-Aug-20 10:40:41 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.7, 19-Aug-20 08:37:59 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 19-Aug-20 06:13:31 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 19-Aug-20 06:10:28 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 19-Aug-20 05:57:22 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 19-Aug-20 05:57:10 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 19-Aug-20 05:39:06 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:6.9, 19-Aug-20 05:23:56 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 19-Aug-20 02:23:18 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 19-Aug-20 01:16:19 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 19-Aug-20 00:24:56 WIB

 • 19 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 18-Aug-20 14:06:49 WIB

 • 18 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 18-Aug-20 08:43:35 WIB

 • 18 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 17-Aug-20 01:52:27 WIB

 • 17 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 14-Aug-20 04:35:45 WIB

 • 14 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 14-Aug-20 04:13:19 WIB

 • 14 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-Aug-20 16:41:34 WIB

 • 13 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-Aug-20 09:17:55 WIB

 • 13 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Aug-20 18:43:33 WIB

 • 10 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 10-Aug-20 14:01:21 WIB

 • 10 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 09-Aug-20 14:18:00 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 09-Aug-20 12:55:15 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 09-Aug-20 04:42:28 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 09-Aug-20 04:01:09 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Aug-20 02:16:22 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 09-Aug-20 01:08:49 WIB

 • 09 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 08-Aug-20 05:23:34 WIB

 • 08 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 08-Aug-20 03:37:41 WIB

 • 08 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 07-Aug-20 19:14:50 WIB

 • 07 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Aug-20 22:48:39 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 06-Aug-20 22:46:51 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 06-Aug-20 14:40:48 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 06-Aug-20 13:43:06 WIB

 • 06 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 05-Aug-20 20:54:52 WIB

 • 05 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 04-Aug-20 23:37:36 WIB

 • 04 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Aug-20 23:05:37 WIB

 • 04 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Aug-20 22:20:57 WIB

 • 04 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 03-Aug-20 04:29:43 WIB

 • 03 Agu 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 31-Jul-20 23:04:50 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 31-Jul-20 20:42:09 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 31-Jul-20 15:47:44 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 31-Jul-20 15:32:37 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 31-Jul-20 05:57:00 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 31-Jul-20 02:21:02 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 31-Jul-20 00:37:49 WIB

 • 31 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 30-Jul-20 21:52:47 WIB

 • 30 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 30-Jul-20 15:43:43 WIB

 • 30 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 30-Jul-20 14:15:11 WIB

 • 30 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 29-Jul-20 23:38:56 WIB

 • 29 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 29-Jul-20 23:23:29 WIB

 • 29 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Jul-20 22:01:09 WIB

 • 29 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 28-Jul-20 03:31:15 WIB

 • 28 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 27-Jul-20 03:18:10 WIB

 • 27 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 26-Jul-20 23:24:34 WIB

 • 26 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 26-Jul-20 11:21:41 WIB

 • 26 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 25-Jul-20 07:11:13 WIB

 • 25 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 24-Jul-20 15:41:51 WIB

 • 24 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 24-Jul-20 14:26:04 WIB

 • 24 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 24-Jul-20 04:03:44 WIB

 • 24 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 23-Jul-20 02:32:33 WIB

 • 23 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 22-Jul-20 05:19:17 WIB

 • 22 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 21-Jul-20 20:21:43 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 21-Jul-20 19:28:49 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 21-Jul-20 07:24:10 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 21-Jul-20 01:59:22 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 21-Jul-20 01:20:20 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 20-Jul-20 23:57:38 WIB

 • 21 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 20-Jul-20 12:15:27 WIB

 • 20 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 20-Jul-20 06:48:46 WIB

 • 20 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 20-Jul-20 04:38:17 WIB

 • 20 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.5, 20-Jul-20 02:12:29 WIB

 • 20 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Jul-20 23:39:53 WIB

 • 19 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 19-Jul-20 23:10:34 WIB

 • 19 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 19-Jul-20 21:01:27 WIB

 • 19 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Jul-20 14:10:30 WIB

 • 19 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 17-Jul-20 11:08:48 WIB

 • 17 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 16-Jul-20 03:25:07 WIB

 • 16 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 15-Jul-20 02:10:03 WIB

 • 15 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 14-Jul-20 12:28:38 WIB

 • 14 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 14-Jul-20 02:24:08 WIB

 • 14 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 13-Jul-20 00:09:13 WIB

 • 13 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 12-Jul-20 21:46:35 WIB

 • 12 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Jul-20 16:15:04 WIB

 • 11 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Jul-20 13:43:25 WIB

 • 11 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 11-Jul-20 09:31:29 WIB

 • 11 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 11-Jul-20 04:27:35 WIB

 • 11 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 10-Jul-20 21:51:04 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 10-Jul-20 21:10:53 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 10-Jul-20 19:38:01 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 10-Jul-20 14:16:13 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 10-Jul-20 09:24:40 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 10-Jul-20 09:09:17 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 10-Jul-20 06:24:48 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 10-Jul-20 05:46:09 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 10-Jul-20 03:52:34 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 10-Jul-20 03:40:24 WIB

 • 10 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 09-Jul-20 23:35:39 WIB,

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 09-Jul-20 19:59:32 WIB

 • 09 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 07-Jul-20 20:11:48 WIB

 • 07 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 06-Jul-20 17:33:13 WIB

 • 06 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 05-Jul-20 15:48:02 WIB

 • 05 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 05-Jul-20 03:09:04 WIB

 • 05 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 04-Jul-20 20:47:33 WIB

 • 04 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Jul-20 16:00:24 WIB

 • 04 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Jul-20 07:30:44 WIB

 • 04 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 02-Jul-20 20:55:13 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 02-Jul-20 19:00:44 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 02-Jul-20 18:35:45 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 02-Jul-20 14:35:30 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 02-Jul-20 02:24:35 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 02-Jul-20 02:18:27 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 02-Jul-20 01:12:31 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 02-Jul-20 00:45:11 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 02-Jul-20 00:26:58 WIB

 • 02 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 01-Jul-20 22:53:56 WIB

 • 01 Jul 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 29-Jun-20 13:18:47 WIB

 • 29 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 29-Jun-20 03:43:02 WIB

 • 29 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 27-Jun-20 11:11:54 WIB

 • 27 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 27-Jun-20 01:13:23 WIB

 • 27 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Jun-20 00:24:23 WIB

 • 27 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 26-Jun-20 20:34:52 WIB

 • 26 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 26-Jun-20 18:46:23 WIB

 • 26 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 25-Jun-20 19:53:03 WIB

 • 25 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 25-Jun-20 11:34:42 WIB

 • 25 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 24-Jun-20 17:15:31 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 24-Jun-20 15:06:14 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 24-Jun-20 12:37:41 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Jun-20 11:03:01 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 24-Jun-20 07:59:30 WIB

 • 24 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 23-Jun-20 08:11:10 WIB

 • 23 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 22-Jun-20 01:35:30 WIB

 • 22 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 22-Jun-20 00:41:31 WIB

 • 22 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 21-Jun-20 03:41:15 WIB

 • 21 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 20-Jun-20 20:42:37 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 20-Jun-20 15:17:08 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 20-Jun-20 13:22:54 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 20-Jun-20 07:53:30 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 20-Jun-20 07:29:20 WIB

 • 20 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Jun-20 23:26:35 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 19-Jun-20 23:14:31 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 19-Jun-20 22:40:39 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Jun-20 22:31:15 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 19-Jun-20 20:19:54 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 19-Jun-20 12:34:47 WIB

 • 19 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 15-Jun-20 23:44:44 WIB

 • 16 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 15-Jun-20 19:25:32 WIB

 • 15 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Jun-20 21:36:23 WIB

 • 14 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 13-Jun-20 02:28:57 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 13-Jun-20 01:31:54 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 13-Jun-20 01:24:51 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 13-Jun-20 01:21:22 WIB

 • 13 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 12-Jun-20 21:59:42 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 12-Jun-20 05:45:26 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 12-Jun-20 03:22:27 WIB

 • 12 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Jun-20 22:10:19 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 11-Jun-20 19:06:01 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 11-Jun-20 06:23:27 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Jun-20 05:33:40 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Jun-20 05:02:53 WIB

 • 11 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 10-Jun-20 15:07:57 WIB

 • 10 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 10-Jun-20 02:07:24 WIB

 • 10 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 09-Jun-20 19:05:28 WIB

 • 09 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 09-Jun-20 14:28:04 WIB

 • 09 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 09-Jun-20 10:14:26 WIB

 • 09 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 09-Jun-20 10:13:04 WIB

 • 09 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 08-Jun-20 00:23:51 WIB

 • 08 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 07-Jun-20 22:52:32 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 07-Jun-20 22:01:47 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 07-Jun-20 21:59:33 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 07-Jun-20 21:20:21 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Jun-20 21:14:40 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 07-Jun-20 19:23:51 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 07-Jun-20 19:20:11 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 07-Jun-20 12:09:49 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 07-Jun-20 05:01:46 WIB

 • 07 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 05-Jun-20 20:49:27 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 05-Jun-20 05:59:49 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 05-Jun-20 01:57:59 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 05-Jun-20 01:05:46 WIB

 • 05 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 04-Jun-20 21:07:36 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 04-Jun-20 19:25:17 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 04-Jun-20 18:27:43 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 04-Jun-20 13:16:42 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 04-Jun-20 13:12:58 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 04-Jun-20 11:45:23 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 04-Jun-20 10:50:21 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 04-Jun-20 00:56:13 WIB

 • 04 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 03-Jun-20 11:42:35 WIB

 • 03 Jun 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 30-May-20 19:15:28 WIB

 • 30 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 30-May-20 09:00:28 WIB

 • 30 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 30-May-20 07:02:33 WIB

 • 30 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 29-May-20 17:25:57 WIB

 • 29 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 29-May-20 17:13:05 WIB

 • 29 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 27-May-20 22:47:26 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 27-May-20 21:00:46 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 27-May-20 18:48:55 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-May-20 12:39:20 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 27-May-20 02:25:30 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 27-May-20 01:26:25 WIB

 • 27 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 26-May-20 09:55:53 WIB

 • 26 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 26-May-20 09:14:26 WIB

 • 26 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.6, 26-May-20 08:34:28 WIB

 • 26 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 22-May-20 08:34:20 WIB

 • 22 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 21-May-20 09:30:46 WIB

 • 21 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 19-May-20 22:51:35 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-May-20 09:31:11 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 19-May-20 08:06:38 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 19-May-20 07:48:59 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 19-May-20 05:10:58 WIB

 • 19 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 18-May-20 18:04:50 WIB

 • 18 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 18-May-20 09:28:12 WIB

 • 18 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 16-May-20 04:32:17 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-May-20 04:14:07 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 16-May-20 02:27:47 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 16-May-20 00:20:11 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-May-20 00:16:04 WIB

 • 16 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 15-May-20 20:20:49 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 15-May-20 15:12:51 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 15-May-20 10:04:17 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-May-20 09:07:23 WIB

 • 15 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 13-May-20 22:03:51 WIB

 • 13 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 13-May-20 07:05:18 WIB

 • 13 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 13-May-20 00:52:52 WIB

 • 13 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-May-20 00:10:20 WIB

 • 13 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 12-May-20 17:06:31 WIB

 • 12 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 11-May-20 13:44:45 WIB

 • 11 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 11-May-20 03:32:04 WIB

 • 11 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 11-May-20 00:06:48 WIB

 • 11 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-May-20 17:40:25 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 10-May-20 10:28:40 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 10-May-20 09:51:47 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 10-May-20 05:26:51 WIB

 • 10 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 09-May-20 23:14:19 WIB

 • 09 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 09-May-20 22:55:55 WIB

 • 09 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 09-May-20 18:34:15 WIB

 • 09 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 07-May-20 02:26:28 WIB

 • 07 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 06-May-20 23:04:19 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 06-May-20 22:50:33 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-May-20 21:33:55 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 06-May-20 20:19:17 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-May-20 15:22:11 WIB

 • 06 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 03-May-20 12:04:34 WIB

 • 03 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 03-May-20 06:51:00 WIB

 • 03 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 02-May-20 22:35:43 WIB

 • 02 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 02-May-20 16:42:05 WIB

 • 02 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 01-May-20 17:43:30 WIB

 • 01 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 01-May-20 20:09:26 WIB

 • 01 Mei 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:5.0, 30-Apr-20 15:22:00 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 30-Apr-20 12:53:38 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 30-Apr-20 11:42:04 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 30-Apr-20 09:11:09 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 30-Apr-20 07:44:26 WIB

 • 30 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Apr-20 00:47:17 WIB

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 27-Apr-20 23:55:17 WIB

 • 28 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.7, 26-Apr-20 00:03:03 WIB

 • 26 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 25-Apr-20 11:43:24 WIB

 • 25 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 25-Apr-20 10:55:33 WIB

 • 25 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 25-Apr-20 00:20:50 WIB

 • 25 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 24-Apr-20 09:28:06 WIB

 • 24 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Apr-20 08:56:42 WIB

 • 24 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 24-Apr-20 02:03:05 WIB

 • 24 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 23-Apr-20 18:49:40 WIB

 • 23 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 23-Apr-20 00:23:25 WIB

 • 23 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 22-Apr-20 15:52:17 WIB

 • 22 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 22-Apr-20 02:27:03 WIB

 • 22 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 22-Apr-20 00:47:23 WIB

 • 22 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 22-Apr-20 00:11:32 WIB

 • 22 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Apr-20 22:04:31 WIB

 • 21 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Apr-20 00:39:46 WIB

 • 19 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 19-Apr-20 00:08:44 WIB

 • 19 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 18-Apr-20 23:02:45 WIB

 • 18 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 18-Apr-20 10:42:31 WIB

 • 18 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 16-Apr-20 23:26:32 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 16-Apr-20 18:21:431 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.8, 16-Apr-20 16:38:47 WIB

 • 17 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 16-Apr-20 06:03:18 WIB

 • 16 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 16-Apr-20 05:43:55 WIB

 • 16 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 15-Apr-20 12:16:12 WIB

 • 15 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 14-Apr-20 15:46:36 WIB

 • 14 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 13-Apr-20 14:07:10 WIB

 • 13 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 13-Apr-20 07:53:53 WIB

 • 13 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Apr-20 07:39:07 WIB

 • 13 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 12-Apr-20 23:37:59 WIB

 • 12 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 12-Apr-20 23:33:24 WIB

 • 12 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 12-Apr-20 17:20:06 WIB

 • 12 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 12-Apr-20 09:34:44 WIB

 • 12 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 10-Apr-20 05:43:51 WIB

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 10-Apr-20 01:42:40 WIB

 • 10 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Apr-20 21:14:58 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 09-Apr-20 20:59:44 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 09-Apr-20 18:46:06 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 09-Apr-20 16:24:21 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 09-Apr-20 15:56:46 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 09-Apr-20 15:28:56 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 09-Apr-20 14:20:55 WIB

 • 09 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 08-Apr-20 03:17:33 WIB

 • 08 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 06-Apr-20 08:59:02 WIB

 • 06 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 06-Apr-20 07:50:20 WIB

 • 06 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 05-Apr-20 19:46:35 WIB

 • 05 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 05-Apr-20 14:10:46 WIB

 • 05 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 05-Apr-20 11:31:02 WIB

 • 05 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 04-Apr-20 00:33:18 WIB

 • 04 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 03-Apr-20 22:59:01 WIB

 • 03 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 03-Apr-20 16:38:19 WIB

 • 03 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 03-Apr-20 07:59:35 WIB

 • 03 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 01-Apr-20 18:22:39 WIB

 • 01 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 01-Apr-20 07:34:58 WIB

 • 01 Apr 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 30-Mar-20 16:15:17 WIB

 • 30 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 30-Mar-20 09:38:31 WIB

 • 30 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 30-Mar-20 04:44:30 WIB

 • 30 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 29-Mar-20 22:43:37 WIB

 • 29 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 29-Mar-20 06:32:15 WIB

 • 29 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 29-Mar-20 01:28:18 WIB

 • 29 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 28-Mar-20 23:30:09 WIB

 • 28 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Mar-20 11:05:19 WIB

 • 28 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 27-Mar-20 02:49:12 WIB

 • 27 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 26-Mar-20 23:08:46 WIB

 • 26 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 26-Mar-20 20:46:14 WIB

 • 26 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 26-Mar-20 16:23:36 WIB

 • 26 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 24-Mar-20 07:30:01 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 24-Mar-20 05:46:34 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 24-Mar-20 05:43:04 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Mar-20 04:40:33 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 24-Mar-20 04:03:20 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Mar-20 03:15:49 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Mar-20 00:27:23 WIB

 • 24 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Mar-20 22:55:50 WIB

 • 23 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 23-Mar-20 22:34:49 WIB

 • 23 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 23-Mar-20 03:27:04 WIB

 • 23 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 22-Mar-20 22:49:00 WIB

 • 22 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 22-Mar-20 10:48:00 WIB

 • 22 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 21-Mar-20 00:29:24 WIB

 • 21 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 20-Mar-20 23:45:55 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 20-Mar-20 18:10:26 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 20-Mar-20 14:38:23 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 20-Mar-20 07:09:51 WIB

 • 20 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 19-Mar-20 05:33:15 WIB

 • 19 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Mar-20 01:39:37 WIB

 • 19 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 18-Mar-20 20:18:29 WIB

 • 18 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 18-Mar-20 01:11:53 WIB

 • 18 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 17-Mar-20 04:59:20 WIB

 • 17 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 16-Mar-20 11:58:21 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 16-Mar-20 10:56:41 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 16-Mar-20 09:09:16 WIB

 • 16 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.4, 15-Mar-20 06:26:32 WIB

 • 15 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 15-Mar-20 03:18:33 WIB

 • 15 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 15-Mar-20 02:24:09 WIB

 • 15 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 14-Mar-20 20:01:34 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 14-Mar-20 09:45:01 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 14-Mar-20 08:19:56 WIB

 • 14 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 12-Mar-20 23:01:37 WIB

 • 12 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 12-Mar-20 02:49:16 WIB

 • 12 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 11-Mar-20 23:55:13 WIB

 • 12 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 11-Mar-20 23:03:36 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 11-Mar-20 15:12:27 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 11-Mar-20 14:34:04 WIB

 • 11 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 10-Mar-20 18:06:20 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Mar-20 11:17:38 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 10-Mar-20 09:06:02 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 10-Mar-20 07:00:30 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 10-Mar-20 00:02:20 WIB

 • 10 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 09-Mar-20 02:50:42 WIB

 • 09 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.5, 09-Mar-20 02:37:50 WIB

 • 09 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 08-Mar-20 21:53:49 WIB

 • 08 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 08-Mar-20 15:06:28 WIB

 • 08 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 08-Mar-20 12:03:21 WIB

 • 08 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 08-Mar-20 11:03:54 WIB

 • 08 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 07-Mar-20 04:11:35 WIB

 • 07 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 07-Mar-20 02:52:57 WIB

 • 07 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 06-Mar-20 19:10:10 WIB,

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 06-Mar-20 18:27:18 WIB

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 06-Mar-20 14:32:59 WIB

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Mar-20 13:30:48 WIB

 • 06 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 05-Mar-20 16:22:46 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 05-Mar-20 13:16:01 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 05-Mar-20 12:05:20 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 05-Mar-20 05:09:40 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 05-Mar-20 04:37:40 WIB

 • 05 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Mar-20 18:38:00 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 04-Mar-20 15:39:42 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Mar-20 11:07:36 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Mar-20 01:39:43 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 04-Mar-20 00:20:34 WIB

 • 04 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 03-Mar-20 17:30:38 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 03-Mar-20 10:08:37 WIB

 • 03 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 02-Mar-20 20:19:48 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 02-Mar-20 19:25:40 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 02-Mar-20 15:27:49 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 02-Mar-20 08:43:39 WIB

 • 02 Mar 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 29-Feb-20 19:01:03 WIB

 • 29 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 29-Feb-20 16:30:17 WIB

 • 29 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 29-Feb-20 00:06:06 WIB

 • 29 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 28-Feb-20 16:43:27 WIB

 • 28 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 28-Feb-20 06:21:19 WIB

 • 28 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 27-Feb-20 23:24:03 WIB

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 26-Feb-20 23:41:48 WIB

 • 27 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 26-Feb-20 22:31:29 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 26-Feb-20 21:39:34 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 26-Feb-20 20:38:49 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 26-Feb-20 17:56:00 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 26-Feb-20 13:44:14 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 26-Feb-20 11:00:18 WIB

 • 26 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 24-Feb-20 05:19:28 WIB

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Feb-20 04:23:06 WIB

 • 24 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 23-Feb-20 23:33:12 WIB

 • 23 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 23-Feb-20 20:34:07 WIB

 • 23 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 20-Feb-20 14:09:22 WIB

 • 20 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 20-Feb-20 05:32:22 WIB

 • 20 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 19-Feb-20 18:34:58 WIB

 • 19 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 17-Feb-20 18:32:10 WIB

 • 17 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 17-Feb-20 02:25:03 WIB

 • 17 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 17-Feb-20 02:16:38 WIB

 • 17 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 15-Feb-20 22:28:42 WIB

 • 15 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 15-Feb-20 17:04:52 WIB

 • 15 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 15-Feb-20 05:44:34 WIB

 • 15 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 14-Feb-20 09:06:04 WIB

 • 14 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 14-Feb-20 08:47:58 WIB

 • 14 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 14-Feb-20 08:27:45 WIB

 • 14 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 13-Feb-20 15:32:24 WIB

 • 13 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Feb-20 12:42:59 WIB

 • 13 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 12-Feb-20 10:06:04 WIB

 • 12 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 11-Feb-20 21:52:56 WIB

 • 11 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 11-Feb-20 00:42:45 WIB

 • 11 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 10-Feb-20 16:06:22 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 10-Feb-20 00:49:35 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 10-Feb-20 00:58:31 WIB

 • 10 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 09-Feb-20 07:16:57 WIB

 • 09 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.7, 09-Feb-20 06:12:50 WIB

 • 09 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 09-Feb-20 04:01:57 WIB

 • 09 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 08-Feb-20 18:41:06 WIB

 • 08 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Feb-20 06:51:37 WIB

 • 08 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 08-Feb-20 01:50:27 WIB

 • 08 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 07-Feb-20 16:23:45 WIB

 • 07 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 07-Feb-20 05:16:44 WIB

 • 07 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 05-Feb-20 17:49:40 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 05-Feb-20 08:56:37 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 05-Feb-20 08:54:27 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 05-Feb-20 08:47:05 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 05-Feb-20 08:39:01 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 05-Feb-20 08:31:05 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 05-Feb-20 08:30:21 WIB

 • 05 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 04-Feb-20 06:50:48 WIB

 • 04 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 02-Feb-20 17:31:36 WIB

 • 02 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 02-Feb-20 02:15:34 WIB

 • 02 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 01-Feb-20 07:22:32 WIB

 • 01 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Feb-20 04:45:12 WIB

 • 01 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 31-Jan-20 19:26:38 WIB

 • 01 Feb 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.3, 31-Jan-20 18:55:58 WIB

 • 31 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 31-Jan-20 17:47:16 WIB

 • 31 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 31-Jan-20 11:43:10 WIB

 • 31 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 30-Jan-20 15:39:01 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 30-Jan-20 14:39:29 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 30-Jan-20 13:56:13 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 30-Jan-20 02:38:09 WIB

 • 30 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Jan-20 21:15:39 WIB

 • 29 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 28-Jan-20 03:32:50 WIB

 • 28 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 27-Jan-20 22:47:59 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 27-Jan-20 21:46:45 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 27-Jan-20 21:01:56 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 27-Jan-20 20:58:13 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 27-Jan-20 19:06:21 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Jan-20 16:41:03 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 27-Jan-20 15:01:05 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 27-Jan-20 10:41:03 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 27-Jan-20 10:32:35 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 27-Jan-20 08:27:33 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 27-Jan-20 06:12:33 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 27-Jan-20 00:23:08 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 27-Jan-20 00:14:39 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 27-Jan-20 00:09:51 WIB

 • 27 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Jan-20 18:18:10 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 26-Jan-20 07:28:02 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.7, 26-Jan-20 00:06:27 WIB

 • 26 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 25-Jan-20 11:38:14 WIB

 • 25 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 25-Jan-20 03:27:46 WIB

 • 25 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 24-Jan-20 03:50:50 WIB

 • 24 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 23-Jan-20 12:36:14 WIB

 • 23 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 23-Jan-20 11:48:34 WIB

 • 23 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.8, 23-Jan-20 04:45:00 WIB

 • 23 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 22-Jan-20 21:13:56 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 22-Jan-20 04:15:49 WIB

 • 22 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-Jan-20 20:27:11 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 20-Jan-20 19:55:46 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 20-Jan-20 04:16:25 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 20-Jan-20 02:23:47 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 20-Jan-20 01:13:01 WIB

 • 20 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 19-Jan-20 20:31:13 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Jan-20 19:08:04 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 19-Jan-20 10:21:45 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 19-Jan-20 10:21:45 WIB

 • 19 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 18-Jan-20 11:52:17 WIB

 • 18 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 18-Jan-20 01:46:47 WIB

 • 18 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 17-Jan-20 20:09:57 WIB

 • 17 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 17-Jan-20 08:34:44 WIB

 • 17 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.1, 16-Jan-20 11:29:18 WIB

 • 16 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 16-Jan-20 00:51:35 WIB

 • 16 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 15-Jan-20 09:03:25 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 15-Jan-20 05:33:57 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 15-Jan-20 03:16:07 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 15-Jan-20 02:01:05 WIB

 • 15 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 14-Jan-20 19:03:58 WIB

 • 14 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 13-Jan-20 12:19:49 WIB

 • 13 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 13-Jan-20 08:36:40 WIB

 • 13 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 12-Jan-20 00:46:03 WIB

 • 12 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 11-Jan-20 05:06:29 WIB

 • 11 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 10-Jan-20 04:06:15 WIB

 • 10 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 09-Jan-20 22:06:43 WIB

 • 09 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 09-Jan-20 21:58:20 WIB

 • 09 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 09-Jan-20 08:38:55 WIB

 • 09 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 08-Jan-20 18:19:58 WIB

 • 08 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.8, 08-Jan-20 04:52:13 WIB

 • 08 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 07-Jan-20 23:28:48 WIB

 • 07 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 07-Jan-20 19:51:26 WIB

 • 07 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 07-Jan-20 05:24:29 WIB

 • 07 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Jan-20 06:38:08 WIB

 • 06 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 06-Jan-20 03:28:11 WIB

 • 06 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 05-Jan-20 03:34:18 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 05-Jan-20 02:19:13 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 05-Jan-20 01:09:25 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 05-Jan-20 00:28:02 WIB

 • 05 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 03-Jan-20 08:37:40 WIB

 • 03 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 03-Jan-20 08:31:19 WIB

 • 03 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 01-Jan-20 06:03:34 WIB

 • 01 Jan 2020
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 31-Dec-19 18:53:34 WIB

 • 31 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 31-Dec-19 13:08:05 WIB

 • 31 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 31-Dec-19 01:44:01 WIB

 • 31 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 30-Dec-19 12:03:31 WIB

 • 30 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 29-Dec-19 08:50:38 WIB

 • 29 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 20-Dec-19 07:47:06 WIB

 • 20 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-Dec-19 16:59:55 WIB

 • 19 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 19-Dec-19 14:37:13 WIB

 • 19 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 19-Dec-19 10:12:54 WIB

 • 19 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 19-Dec-19 10:00:57 WIB

 • 19 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 18-Dec-19 21:01:15 WIB

 • 18 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 17-Dec-19 22:52:15 WIB

 • 17 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 17-Dec-19 19:56:37 WIB

 • 17 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 16-Dec-19 18:29:13 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 16-Dec-19 18:08:25 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 16-Dec-19 17:56:52 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 16-Dec-19 06:09:47 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 15-Dec-19 05:01:35 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 15-Dec-19 23:59:10 WIB

 • 16 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 14-Dec-19 12:25:57 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 14-Dec-19 09:18:50 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 14-Dec-19 03:01:57 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 14-Dec-19 02:42:48 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 14-Dec-19 02:42:29 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 14-Dec-19 01:06:06 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 14-Dec-19 00:53:06 WIB

 • 14 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 11-Dec-19 08:51:13 WIB

 • 11 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 11-Dec-19 04:20:08 WIB

 • 11 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 10-Dec-19 22:45:39 WIB

 • 10 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 09-Dec-19 18:24:24 WIB

 • 09 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 06-Dec-19 06:28:05 WIB

 • 06 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 04-Dec-19 18:58:41 WIB

 • 04 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 01-Dec-19 06:40:19 WIB

 • 01 Des 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 30-Nov-19 20:21:37 WIB

 • 30 Nov 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 22-Oct-19 22:27:35 WIB

 • 22 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 22-Oct-19 02:17:23 WIB

 • 22 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 21-Oct-19 18:56:57 WIB

 • 21 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 21-Oct-19 13:26:23 WIB

 • 21 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Oct-19 01:03:06 WIB

 • 19 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 19-Oct-19 01:02:47 WIB

 • 19 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 18-Oct-19 23:16:47 WIB

 • 18 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 17-Oct-19 20:48:25 WIB

 • 17 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 17-Oct-19 20:11:59 WIB

 • 17 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 17-Oct-19 19:20:36 WIB

 • 17 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 15-Oct-19 12:35:56 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 15-Oct-19 06:25:30 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 15-Oct-19 06:08:53 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 15-Oct-19 03:35:36 WIB

 • 15 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 13-Oct-19 07:18:29 WIB

 • 13 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 12-Oct-19 18:02:56 WIB

 • 12 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 12-Oct-19 12:04:44 WIB

 • 12 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 10-Oct-19 14:40:12 WIB

 • 10 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 10-Oct-19 13:11:57 WIB

 • 10 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 06-Oct-19 09:29:51 WIB

 • 06 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Oct-19 06:07:00 WIB

 • 06 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 05-Oct-19 03:23:39 WIB

 • 05 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 03-Oct-19 00:11:54 WIB

 • 03 Okt 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 30-Sep-19 21:48:42 WIB

 • 30 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 28-Sep-19 12:27:35 WIB

 • 28 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 28-Sep-19 01:04:54 WIB

 • 28 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 27-Sep-19 11:34:27 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 27-Sep-19 02:15:58 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 27-Sep-19 02:09:27 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 27-Sep-19 02:03:12 WIB

 • 27 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 24-Sep-19 16:31:34 WIB

 • 24 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 24-Sep-19 08:25:11 WIB

 • 24 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 23-Sep-19 18:42:14 WIB

 • 23 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 23-Sep-19 12:07:26 WIB

 • 23 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.5, 23-Sep-19 01:59:05 WIB

 • 23 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 22-Sep-19 12:47:52 WIB

 • 22 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 22-Sep-19 12:22:33 WIB

 • 22 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Sep-19 17:27:44 WIB

 • 21 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 21-Sep-19 13:02:43 WIB

 • 21 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 20-Sep-19 20:42:11 WIB,

 • 20 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 20-Sep-19 04:50:58 WIB

 • 20 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 17-Sep-19 17:27:31 WIB

 • 17 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 17-Sep-19 05:51:15 WIB

 • 17 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 16-Sep-19 19:26:38 WIB

 • 16 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 16-Sep-19 02:32:51 WIB

 • 16 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 15-Sep-19 14:35:08 WIB

 • 15 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 15-Sep-19 10:12:29 WIB

 • 15 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.0, 15-Sep-19 01:36:42 WIB

 • 15 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 14-Sep-19 21:33:03 WIB

 • 14 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 14-Sep-19 18:19:06 WIB

 • 14 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 13-Sep-19 05:37:22 WIB

 • 13 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 13-Sep-19 04:39:03 WIB

 • 13 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 12-Sep-19 23:07:32 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 12-Sep-19 15:33:06 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 12-Sep-19 11:47:22 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 12-Sep-19 09:45:01 WIB

 • 12 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 11-Sep-19 22:29:56 WIB

 • 11 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 11-Sep-19 17:27:14 WIB

 • 11 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 10-Sep-19 19:41:45 WIB

 • 10 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 10-Sep-19 03:54:45 WIB

 • 10 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 09-Sep-19 22:36:35 WIB

 • 09 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 09-Sep-19 21:57:42 WIB

 • 09 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 09-Sep-19 14:59:52 WIB

 • 09 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 08-Sep-19 00:36:21 WIB

 • 08 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 07-Sep-19 22:15:34 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 07-Sep-19 22:08:39 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 07-Sep-19 21:43:51 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 07-Sep-19 19:07:56 WIB

 • 07 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 06-Sep-19 06:49:32 WIB

 • 06 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 05-Sep-19 21:54:41 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 05-Sep-19 20:44:36 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.5, 05-Sep-19 01:06:18 WIB

 • 05 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 01-Sep-19 21:43:52 WIB

 • 01 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 01-Sep-19 04:44:54 WIB

 • 01 Sep 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 31-Aug-19 02:16:41 WIB

 • 31 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 30-Aug-19 10:49:22 WIB

 • 30 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 30-Aug-19 02:20:45 WIB

 • 30 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 29-Aug-19 18:46:31 WIB

 • 29 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Aug-19 07:14:14 WIB

 • 28 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 28-Aug-19 03:28:28 WIB

 • 28 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 27-Aug-19 18:09:24 WIB

 • 27 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 27-Aug-19 18:06:05 WIB

 • 27 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 25-Aug-19 17:36:36 WIB

 • 25 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 24-Aug-19 00:52:39 WIB

 • 24 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 23-Aug-19 23:00:02 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 23-Aug-19 18:24:33 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 23-Aug-19 12:15:25 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 23-Aug-19 11:37:48 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 23-Aug-19 11:33:08 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 23-Aug-19 11:17:08 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 23-Aug-19 11:10:59 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 23-Aug-19 07:50:40 WIB

 • 23 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 22-Aug-19 17:18:56 WIB

 • 22 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 21-Aug-19 22:16:08 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 21-Aug-19 20:52:30 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 21-Aug-19 20:49:58 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 21-Aug-19 16:55:11 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 21-Aug-19 11:24:05 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 09:17:14 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 21-Aug-19 09:01:19 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 21-Aug-19 07:23:47 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.2, 21-Aug-19 07:14:18 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 21-Aug-19 06:49:03 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 21-Aug-19 05:29:05 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 05:18:30 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 04:56:32 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:1.9, 21-Aug-19 04:55:34 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 04:52:09 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 03:41:41 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 03:39:29 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 21-Aug-19 03:28:57 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 03:25:36 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 03:24:21 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.3, 21-Aug-19 03:21:24 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 21-Aug-19 03:16:44 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.1, 21-Aug-19 03:13:10 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 21-Aug-19 03:06:16 WIB

 • 21 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 20-Aug-19 11:56:20 WIB

 • 20 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 19-Aug-19 13:03:04 WIB

 • 19 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 19-Aug-19 00:07:34 WIB

 • 19 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 17-Aug-19 20:54:44 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 17-Aug-19 16:35:07 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 17-Aug-19 13:49:10 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 17-Aug-19 13:06:07 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 17-Aug-19 12:18:27 WIB

 • 17 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 16-Aug-19 15:14:33 WIB

 • 16 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 16-Aug-19 13:38:14 WIB

 • 16 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.5, 15-Aug-19 19:13:37 WIB

 • 15 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 14-Aug-19 03:57:47 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 14-Aug-19 01:26:51 WIB

 • 14 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 12-Aug-19 20:32:40 WIB

 • 12 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 11-Aug-19 21:14:45 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 11-Aug-19 21:01:07 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 11-Aug-19 11:53:35 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 11-Aug-19 07:26:10 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 11-Aug-19 04:59:11 WIB

 • 11 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 10-Aug-19 10:32:16 WIB

 • 10 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 09-Aug-19 04:38:21 WIB

 • 09 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 08-Aug-19 05:54:29 WIB

 • 08 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 07-Aug-19 22:53:09 WIB

 • 07 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 07-Aug-19 06:40:51 WIB

 • 07 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 07-Aug-19 02:28:51 WIB

 • 07 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 05-Aug-19 17:18:02 WIB

 • 05 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 05-Aug-19 13:52:31 WIB

 • 05 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 05-Aug-19 09:51:03 WIB

 • 05 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 04-Aug-19 20:10:39 WIB

 • 05 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 02-Aug-19 11:33:22 WIB

 • 02 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 01-Aug-19 23:09:09 WIB

 • 01 Agu 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 31-Jul-19 12:44:35 WIB

 • 31 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 29-Jul-19 07:23:53 WIB

 • 29 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.7, 29-Jul-19 06:25:15 WIB

 • 29 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 28-Jul-19 16:23:09 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Jul-19 15:58:50 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 28-Jul-19 13:14:39 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 28-Jul-19 08:18:17 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 28-Jul-19 05:05:29 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 28-Jul-19 04:54:31 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 28-Jul-19 02:25:10 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 27-Jul-19 23:46:20 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 27-Jul-19 23:47:52 WIB

 • 28 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.1, 27-Jul-19 21:47:58 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 27-Jul-19 21:29:00 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 27-Jul-19 21:22:49 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 27-Jul-19 19:01:44 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 27-Jul-19 16:25:45 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 27-Jul-19 10:44:43 WIB

 • 27 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 25-Jul-19 16:51:01 WIB

 • 25 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 25-Jul-19 11:14:19 WIB

 • 25 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 24-Jul-19 02:17:16 WIB

 • 24 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 23-Jul-19 03:48:09 WIB

 • 23 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 22-Jul-19 15:35:16 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 22-Jul-19 15:29:44 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 22-Jul-19 08:46:20 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.4, 22-Jul-19 03:54:35 WIB

 • 22 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 21-Jul-19 16:05:13 WIB

 • 21 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 19-Jul-19 21:14:43 WIB

 • 19 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 19-Jul-19 19:49:26 WIB

 • 19 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 18-Jul-19 08:16:29 WIB

 • 18 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 18-Jul-19 07:09:50 WIB

 • 18 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 18-Jul-19 01:37:16 WIB

 • 18 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 17-Jul-19 14:46:21 WIB

 • 17 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 17-Jul-19 01:36:06 WIB

 • 17 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 17-Jul-19 00:24:56 WIB

 • 17 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 16-Jul-19 19:08:20 WIB

 • 16 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 14-Jul-19 05:38:11 WIB

 • 14 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 11-Jul-19 11:01:13 WIB

 • 11 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 08-Jul-19 11:40:49 WIB

 • 08 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 05-Jul-19 17:29:52 WIB

 • 05 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 05-Jul-19 17:20:19 WIB

 • 05 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 05-Jul-19 15:15:22 WIB

 • 05 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 05-Jul-19 00:59:06 WIB

 • 05 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 04-Jul-19 18:01:20 WIB

 • 04 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 04-Jul-19 00:35:13 WIB

 • 04 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 02-Jul-19 21:30:35 WIB

 • 02 Jul 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.0, 28-Jun-19 17:52:32 WIB

 • 28 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 26-Jun-19 10:07:24 WIB

 • 26 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Jun-19 08:54:56 WIB

 • 25 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 25-Jun-19 00:55:16 WIB

 • 25 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 24-Jun-19 23:44:28 WIB

 • 24 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 24-Jun-19 07:26:24 WIB

 • 24 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:1.9, 24-Jun-19 07:24:08 WIB

 • 24 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 24-Jun-19 02:58:22 WIB

 • 24 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.6, 23-Jun-19 17:46:00 WIB

 • 23 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 23-Jun-19 15:29:13 WIB

 • 23 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 22-Jun-19 20:09:53 WIB

 • 22 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.0, 22-Jun-19 12:27:33 WIB

 • 22 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 21-Jun-19 05:55:10 WIB

 • 21 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 21-Jun-19 05:48:43 WIB

 • 21 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 21-Jun-19 05:12:00 WIB

 • 21 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 20-Jun-19 04:46:49 WIB

 • 20 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 18-Jun-19 12:51:02 WIB

 • 18 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.2, 17-Jun-19 19:37:12 WIB

 • 17 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.6, 17-Jun-19 07:18:32 WIB

 • 17 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 16-Jun-19 18:21:15 WIB

 • 16 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 16-Jun-19 09:13:51 WIB

 • 16 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 14-Jun-19 21:15:52 WIB

 • 14 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 13-Jun-19 06:56:56 WIB

 • 13 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 13-Jun-19 00:02:08 WIB

 • 13 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 10-Jun-19 18:43:59 WIB

 • 10 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 10-Jun-19 02:58:53 WIB

 • 10 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 10-Jun-19 02:02:54 WIB

 • 10 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 10-Jun-19 00:47:09 WIB

 • 10 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 08-Jun-19 18:12:04 WIB

 • 08 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 07-Jun-19 00:07:01 WIB

 • 07 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.8, 06-Jun-19 20:22:42 WIB

 • 06 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.7, 06-Jun-19 07:21:43 WIB

 • 06 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 05-Jun-19 03:43:51 WIB

 • 05 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 04-Jun-19 19:37:54 WIB

 • 04 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 02-Jun-19 23:38:03 WIB

 • 03 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.4, 02-Jun-19 23:29:13 WIB

 • 03 Jun 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 31-May-19 05:56:04 WIB

 • 31 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 31-May-19 03:37:03 WIB

 • 31 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 28-May-19 10:38:59 WIB

 • 28 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.7, 28-May-19 08:06:19 WIB

 • 28 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.9, 28-May-19 07:56:29 WIB

 • 28 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.3, 27-May-19 04:52:57 WIB

 • 28 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.6, 24-May-19 14:57:05 WIB

 • 24 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.4, 20-May-19 17:18:50 WIB

 • 20 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 20-May-19 15:25:00 WIB

 • 20 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 20-May-19 15:09:04 WIB

 • 20 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.0, 19-May-19 04:21:34 WIB

 • 19 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 18-May-19 22:06:17 WIB

 • 18 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 18-May-19 11:59:38 WIB

 • 18 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 17-May-19 16:27:07 WIB

 • 17 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 15-May-19 22:06:13 WIB

 • 15 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.2, 13-May-19 16:47:47 WIB

 • 13 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 13-May-19 16:10:45 WIB

 • 13 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 12-May-19 15:10:51 WIB

 • 12 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 11-May-19 01:10:14 WIB

 • 11 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 10-May-19 20:33:13 WIB

 • 10 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 09-May-19 03:09:44 WIB

 • 09 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 08-May-19 19:49:26 WIB

 • 08 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.5, 07-May-19 21:36:18 WIB

 • 07 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 06-May-19 22:21:54 WIB

 • 06 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 06-May-19 22:37:57 WIB

 • 06 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 06-May-19 22:37:57 WIB

 • 06 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.9, 06-May-19 18:27:35 WIB

 • 06 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.4, 04-May-19 07:54:46 WIB,

 • 04 Mei 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 29-Apr-19 15:44:42 WIB

 • 29 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 28-Apr-19 23:53:28 WIB

 • 29 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 28-Apr-19 07:16:27 WIB

 • 28 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 26-Apr-19 13:02:09 WIB

 • 26 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 25-Apr-19 17:04:22 WIB

 • 25 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 25-Apr-19 05:58:10 WIB

 • 25 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 23-Apr-19 02:27:43 WIB

 • 23 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 22-Apr-19 14:05:08 WIB

 • 22 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 22-Apr-19 12:53:41 WIB

 • 22 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 21-Apr-19 12:26:19 WIB

 • 21 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.6, 21-Apr-19 07:48:06 WIB

 • 21 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.3, 21-Apr-19 05:29:22 WIB

 • 21 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.3, 20-Apr-19 17:10:46 WIB

 • 20 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 20-Apr-19 15:15:26 WIB

 • 20 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 19-Apr-19 12:27:23 WIB

 • 19 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.1, 19-Apr-19 04:36:51 WIB

 • 19 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.1, 19-Apr-19 03:01:19 WIB

 • 19 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.8, 18-Apr-19 03:37:33 WIB

 • 18 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-Apr-19 18:44:28 WIB

 • 16 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.9, 16-Apr-19 07:07:50 WIB

 • 16 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 16-Apr-19 04:54:56 WIB

 • 16 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.7, 15-Apr-19 16:51:35 WIB

 • 15 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.5, 14-Apr-19 16:31:24 WIB

 • 14 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.9, 14-Apr-19 03:05:24 WIB

 • 14 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 12-Apr-19 14:50:19 WIB

 • 12 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.1, 12-Apr-19 14:19:01 WIB

 • 12 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.0, 12-Apr-19 13:09:40 WIB

 • 12 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:4.2, 12-Apr-19 10:48:16 WIB

 • 12 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.4, 12-Apr-19 03:14:24 WIB

 • 12 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 11-Apr-19 00:54:25 WIB

 • 11 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.2, 09-Apr-19 06:50:51 WIB

 • 09 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.8, 06-Apr-19 08:24:11 WIB

 • 06 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.5, 06-Apr-19 06:18:32 WIB

 • 06 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:2.5, 05-Apr-19 09:18:40 WIB

 • 05 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:3.2, 04-Apr-19 17:23:54 WIB

 • 05 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:4.0, 04-Apr-19 11:58:21 WIB

 • 04 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Gempa Mag:2.3, 03-Apr-19 11:24:57 WIB

 • 03 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.7, 02-Apr-19 18:14:27 WIB

 • 02 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.9, 02-Apr-19 15:43:33 WIB

 • 02 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.6, 02-Apr-19 15:24:17 WIB

 • 02 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat

Info Gempa Mag:3.2, 02-Apr-19 09:18:08 WIB

 • 02 Apr 2019
 • Petugas TEWS BBMKG Wilayah 2 Ciputat
 • 03 Feb 2021, 15:25:38 WIB
 • 5.2 SR
 • 18 Km
 • 3.01 LS - 118.82 BT
 • 27 Feb 2021, 20:45:32 WIB
 • 3.1
 • 10 Km
 • 0.67 LS 127.48 BT
 • Pusat gempa berada di darat 3 km Barat Daya Labuha
 • Dirasakan (Skala MMI) : III Labuha,
 • Selengkapnya →

Siaran Pers & Info Aktual